Projekt Ostlänken är uppdelad i fem delprojekt för olika delsträckor. Fyra av delprojekten befinner sig fortfarande i ett planeringsskede. Gällande det femte delprojektet, Godshantering Norrköping, pågår planering för en produktionsstart 2017.

Var och ett av Ostlänkens delprojekt leds av en projektledare som ansvarar för Trafikverkets arbete med att ta fram järnvägsplanerna inom respektive delprojekt. För att ta fram underlaget till järnvägsplanerna handlas en konsultfirma upp per delprojekt. Projektledarna rapporterar till Projekt Ostlänkens projektchef, Ali Sadeghi. Arbetet med järnvägsplanerna beräknas ta tre till fyra år men Trafikverkets förhoppning är att järnvägsplanerna ska ha vunnit laga kraft 2021.

Då Ostlänken består av sträckan Järna – Linköping har man i planeringen delat upp sträckningen i följande fyra paket med totalt nio järnvägsplaner som Trafikverket ansvarar för.

Ostlänkens fyra paket