Rapporter

>> Rapport: Jobbigt nu Рbättre sen! 2017-06-07

>> Ostlänkens tillväxteffekter Рrapport om Ostlänkens förväntade tillväxteffekter under byggtiden 2017-01-18

>> Rapport РDet amerikanska presidentvalet 2016 2016-11-08

>> Samhällsanalys av potentialen för regionen East Sweden 2016-05-01

>> Kompetensbehov för byggande av infrastruktur längs Ostlänken
2015-02-24

>> Kompetensbehovsanalys i samband med byggandet av Ostlänken 2013 Р05 -30