Vi på 100-listan

Här kan du söka den kompetens du söker. Alla som är med på 100-listan har genomgått styrelseutbildning. Här kan du klicka i de kompetenser du efterfrågar så visas de nedan. Om du klickar i stjärnmarkeringen får du upp de personer som förutom styrelseutbildning även har minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag. 

Ann-Kristin Adolfsson
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Senior Vice President, SAAB AB

Ann-Kristin har mer än 30 års erfarenhet från företag med omfattande internationell verksamhet. Hon har genomgående haft uppdrag som handlat om försäljning och genomförande i ett kommersiellt perspektiv. I dag sitter hon i koncernledningen på ett av Sveriges större industriföretag med ansvar för kvalite-, miljö- och strategiarbete.

 

 

Marie Aktö
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Marknads och Kommunikationschef Länsförsäkringar Östgöta

Marie har en bakgrund som marknadschef och kommunikationschef. Idag arbetar hon som marknads och kommunikationschef på Länsförsäkringar Östgöta. Tidigare arbetade Marie som Marknadschef på Stångåstaden inom fastighetsbranschen med fokus på marknadsföring och kommunikation.Hon arbetade även med att utveckla exempelvis värdegrund, employer branding, innovation och digitalisering. Marie har arbetat med produkter och tjänster till konsumenter, företag och myndigheter. Hon har erfarenhet från internationell och nationell försäljning, energibranschen, försvarsindustri och IT-branschen. Marie har även blivit invald i Nyföretagarcentrumsstyrelse 2017.

 

 

Gunilla Almesåker
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Projektledare Prevas AB

Gunilla har en bakgrund som civilingenjör med erfarenhet från bl.a. försvars- och elproduktionsindustrin. I dag arbetar hon som  projektledare för automatiseringsprojekt inom tillverkningsindustrin.Hon har bred erfarenhet av att arbeta med olika managementmodeller för projektledning. I sin roll som projektledare har hon arbetat i och lett både mindre och större projekt. Gunilla är målmedveten, analytisk, envis och driven i sitt arbete. Hon är inte rädd att kavla upp skjortärmarna och hugga i när krävs.

 

 

 

Ekonomichef, Scenkonstbolaget i Östergötland.
 
Sedan 1 februari 2018 är Susanne ekonomichef på Scenkonstbolaget i Östergötland. Hon ingår i bolagsledningen och kommer delta i arbetet med att bygga upp det relativt nya bolaget med särskilt uppdrag inom styrningsfrågor. Hon har lång erfarenhet av strategiskt ledande befattningar i både stora och små organisationer och att strukturera och bygga upp nya tjänster/verksamheter.

Under de flesta av Susannes år inom offentlig sektor har hon arbetat nära, eller i, kommunledningen och den politiska ledningen samt varit direkt underställd kommundirektör/kommunchef. Susanne har bred kunskap inom kommunledning, ekonomi- och administrativa området samt har ett stort kontaktnät.

Under de sista 8 åren av hennes anställning i Linköpings kommun har hon haft uppdraget att leda arbetet med att stärka kommunens behov av stöd för demokratins grundförutsättningar, rättssäkerhet och kvalitetssäkring.

Susanne har även tidigare varit ekonomichef både i kommun och landsting. Hon är civilekonom (ekonomie magister) och har byggt på med ledarskapsutbildningar, de senaste åren med Toppledarprogrammet, UGL samt East Sweden Management Program.

Pia Andersson
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

HR Chef Europe HAGS

Pia är i grunden personalvetare och  har lång erfarenhet som HR-chef inom bl.a.  myndighet, försvarsindustri och bilindustri. Idag fungerar hon som HR-chef hos en global leverantör av utomhusprodukter, exempelvis parkmöbler och lekplatsutrustning. I hennes uppdrag ingår ett strategiskt och operativt HR-ansvar och hon är även medlem av ledningsgruppen. Hon har tidigare drivit egen konsultfirma med fokus på rekrytering och ledarutveckling.

 

 

Heléne Andersson

Ägare & Projektledare Incipio Development AB

Heléne beskriver sig själv som en ” driven logistiker som är en uppfinningsrik inspiratör med ambitioner och stor respekt för andra människor” Hon  driver idag eget företag för verksamhetsutveckling för produktion-, process- och tjänstesektorn. Hennes uppdragsgivare finns inom både privat och offentlig verksamhet. Bland hennes prestationer kan nämnas: att hon framgångsrikt skapat/omorganiserat och effektiviserat projekt vilket har lett till besparingar, utformat utbildningsmaterial och undervisat i LEAN för logistiker och inköpare på Logistikhögskolan i Stockholm och Norrköping samt framgångsrik coaching av personal.

 

Yvonne Anglesjö
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Ägare & Konsult Anglesjö Utveckling AB

Yvonne har  lång erfarenhet som konsult inom utbildning, kommunikation, coaching, ledarkap och hälsa. Hon har varit entreprenör och företagsledare under närmare 30 år. I sin roll som verksamhetsutvecklare för Region Östergötland har hon arbetat med att samordna, projektleda och planera extra insatser för hälsoundersökningar för asylsökanden i Region Östergötland på länets vårdcentraler. ”Med sitt driv, affärstänkande och höga ambitionsnivå är Yvonne en förebild med fokus på att skapa framgång, utveckling och förändring” Idag driver hon egen konsultfirma.

 

Regionchef Teknikföretagen

Annika har en bakgrund inom HR med erfarenhet från flera företag. Idag arbetar hon som rådgivare och specialist inom arbetsrätt. Annika är också chef för en region med eget personal- och budgetansvar. Hon har lätt för att jobba i grupp och få saker att hända och beskrivs av sina kollegor som ambitiös, driven och trivsam. Dessutom har hon fått fina omdömen för sina ledaregenskaper.

 

 

Lena Bengtsson Malmeblad

Personalchef, SMHI Norrköping

Idag jobbar Lena som personalchef på SMHI där uppdraget bland annat består av ledningsarbete och strategisk verksamhetsutveckling. Hon har tidigare studerat personal- och arbetslivsvetenskap med inriktning organisation och fristående kurser inom psykologi och management. Lena har lång erfarenhet av personalchefsarbete inom den privata sektorn men har också varit på Försäkringskassan och verkat som HR-strategiskt verksamhetsstöd där. Till styrelsearbetet kan Lena bidra med uppbyggnad och utveckling av företaget med syftet att skapa långsiktigt hållbara verksamheter.

VD Svensk Sjöfart

Pia har en bakgrund inom spedition och juridik med fokus på logistik och sjöfart. Idag arbetar hon som VD för branschföreningen Svensk Sjöfart med starkt fokus på att förbättra villkoren för Sveriges rederier. Hon har bred erfarenhet från arbete inom EU och FN och lång förhandlingserfarenhet. Pia är en mycket kommunikativ person med goda ledaregenskaper och stort driv och har förmåga att lyfta personer i hennes närhet.

 

Aseel Berglund

Beskrivning kommer inom kort

Maria Bolin

Linköping

Beskrivning kommer inom kort

Jeanette Boström
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

VD & Delägare Ny Position i Sverige AB

Jeanette är i botten beteendevetare med erfarenhet av ledarutveckling, rekrytering och HR både som konsult och som chef. Hennes nyckelkompetenser ligger inom ledarskap och personlig utveckling. Jeanettes arbetslivsbakgrund är bred med erfarenhet av bl.a. tillverkande industri inom bil- och stålbranschen, offentlig sektor, detaljhandel och som egenföretagare. I sin nuvarande tjänst som VD ingår i hennes uppdrag bl.a.  HR-utveckling och chefsrekrytering.

 

Astrid Brissman
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

VD Brissman Konsult AB

Astrid har 15 års erfarenhet som entreprenör och  ledare, av affärsutveckling, strategiarbete samt personal- och marknadsföringsfrågor. I dag driver hon Brissman Konsult AB, ett företag som arbetar med styrelseimplementering i entreprenörsdrivna SME-företag samt utveckling av organisationer och personer genom coaching, mentorskap och konsultuppdrag samt ett flertal styrelseuppdrag. Astrid har en bakgrund främst som egenföretagare inom hemservice. Som regionchef tog hon företaget Hemfrid till Östergötland och fick möjlighet att ta över verksamheten 2002. Med bildandet av Livskomfort AB växte verksamheten från 20 till ca 100 anställda vid försäljningen 2012. Astrid ”vill och kan hjälpa andra människor, och företag, att utvecklas till det de verkligen vill vara”.

 

Beskrivning kommer inom kort

Gunilla Brynell-Johansson
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

VD Maif Vätternrundan

Gunilla har lång erfarenhet av ledarskap och utvecklingsarbete bland annat från tidigare tjänster inom Swedbank, men är nu VD för Vätternrundan. Vätternrundan ägs av en idrottsallians bestående av 7 klubbar. I VD uppdraget ligger utveckling och förvaltning av cykeluppdraget, ”att vara ledande inom cykling och få fler att cykla”, men också att arbeta med idrottsutveckling i de olika klubbarna. Maif Vätternrundan omsätter ca 50 mkr, har 15 årsanställda och ca 40 000 cyklister/år.

Därutöver är Gunilla VD i Mipab, det bolag som ägs av Maif och Motala kommun och som driver idrottsparken i Motala och sitter också i  styrelsen för En Svensk Klassiker. Gunilla är även Ordförande i Tillväxt Motala AB som ägs av drygt 300 företag i Motala genom föreningen Tillväxt Motala. Bolaget arbetar med utvecklingsfrågor inom näringslivets olika tillväxtområden på uppdrag av såväl Motala kommun som andra aktörer.

 

Anna Brynås
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

VD IST Home AB
Anna har en bakgrund som processingenjör med erfarenhet från energibranschen. Tidigare arbetade hon främst med förnybara bränslen och drivs av att på ett affärsmässigt sätt skapa ett hållbart samhälle. 2017 valde hon att byta bana helt och har precis varit med och startat upp ett helt nytt affärsområde inom IST koncernen, där lärandet i hemmen är huvudfokus. Vill man skapa långsiktig förändring i samhället börjar allt med utbildning enligt Anna. Hon har inte svårt att ta beslut och beskrivs av sina kollegor som ärlig, rolig och modig. Dessutom har hon korats till framtidens kvinnliga ledare 2016 av chefsorganisationen ledarna.

 

 

Lena Byström
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Chef utvecklingscentrum öst Polisen

Lena är jurist i botten och har innehaft positioner som Domare inom domstolsväsendet och luftfartsdirektör hos transportstyrelsen. Idag arbetar hon som chef inom utvecklingsområdet hos polismyndigheten. Hon har mångårig erfarenhet av chefsarbete på ledningsnivå och av att arbeta strategiskt. Andra kompetenser är erfarenhet av internationell etablering och arbete inom EU samt varumärkesarbete och uppstart av nya verksamheter.

 

Pia Carlgren
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Näringslivsdirektör Linköpings kommun

Pia är idag näringslivsdirektör i Linköpings kommun. Tidigare har hon varit chef för Kommunikation och Utveckling på Länsförsäkringar Östgöta och tillförordnad VD för Östsvenska Handelskammaren. Hon har även drivit kommunikationsbyrån Gnistra Kommunikation.

 

 

Pia Carlsson
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Verksamhetschef Campushallen

Pia har en fil-kand i företagsekonomi och är idag ansvarig för verksamheten i en av Sveriges största och mest kompletta tränings- och friskvårdsanläggningar. Hon har under sin tid på Campushallen bl.a. drivit ett omfattande personalutvecklingsprogram och tillsammans med styrelsen arbetat fram en strategisk plattform inklusive verksamhetsidé, vision, önskad position och som också resulterat i ett styrelsedirektiv till verksamheten. Pia är en kreativ problemlösare med positivt synsätt. Hon tror att med ett gott ledarskap, rakhet, struktur, några skratt och en tydlig målbild kommer man långt tillsammans. Pia har mångårig erfarenhet av högre chefsroller och dokumenterade framgångar och kunskaper som försäljningschef och har många års erfarenhet av styrelsearbete och har idag uppdrag i nationell valberedning och som styrelseordförande i ett mindre aktiebolag.

 

Administrativ chef Linköpings universitet

Bettina har en bred erfarenhet inom HR/ledarskap och som chef, och hennes professionella erfarenheter sträcker sig över flera olika funktioner och nivåer. Som styrelseledamot bidrar hon med kunskaper inom kompetensförsörjning, chefs- och organisationsutveckling, mål- och verksamhetsplanering, förändringshantering samt ett brett nätverk. Bettina är målmedveten och strategisk med känsla för helhetsperspektiv, och med ett engagemang för att skapa effektiva processer och strukturer i organisationer och team.

Margita Edström
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Ledningsstöd Lärande i Sverige AB

Margita är en utvecklingsorienterad person som växlat mellan chefsroller och konsultroller under hela sitt yrkesliv. De sista 18 åren har hon arbetat med företag i tillväxt. Margita har erfarenhet av företagande såväl som affärskonsult och som chef. Från 2007 har hon verkat hos Lärande i Sverige bl.a. som VD under åren 2007-2012 och under de sista åren som HR-chef. Under 2017 kommer hon fungera som ledningsstöd då hon planerar att avsluta sitt heltidsarbete under året. Detta minskar självklart inte hennes fortsatta engagemang för utveckling av företag och ledare.

 

 

Affärs- & samverkansstrateg Lärande AB

Therése är kulturgeograf med tyngdpunkt inom kommunikation och marknadsföring inom besöksnäringen. Idag arbetar hon med samverkan och verksamhetsutveckling inom utbildningssektorn med särskilt fokus på hållbarhetsfrågor. Hon har en förmåga att se sammanhang och möjligheter, och beskrivs som en engagerad , positiv drivkraft av kollegor. Therése brinner för en hållbar värld och har ett stort personligt engagemang för klimat- och samhällsfrågor i stort.

 

 

Charlotte Elander
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Ägare, Energifabriken

Charlotte har en bakgrund som Agronom med erfarenhet av olika chefspositioner inom Lantmännen. Bland annat som Produktchef Spannmål, Divisionschef Växtodling samt Utvecklingschef inom växtskyddsområdet. Hon har också haft personal och budgetansvar samt verkat som presstalesman för Lantmännen. Idag driver hon en enskild firma som konsult inom affärsutveckling och är delägare av energifabriken. Energifabriken arbetar med att hjälpa transporteffektiva företag att ställa om till fossilfri drift. Charlotte beskriver sig själv som målinriktad, tydlig och intresserad av mycket. Hon tycker om att arbeta med andra människor och att leda och engagera.

 

 

 

Veronica Elgstrand

Beskrivning kommer inom kort

Britt-Inger Eliasson

Ägare & HR konsult BriEli HR konsult AB

Britt-Inger har i botten en kandidatexamen i HR och organisation, och hon har erfarenhet av olika roller inom HR-området inom bl.a. telekom och pappersindustrin. Hennes gedigna kunskap har även tagit henne till internationella uppdrag i Kina och Thailand, där hon medverkat i uppstart av verksamheter inom telekom. Britt-Ingers styrka är att koppla samman HR-arbete och business, erfarenhet hon fått genom arbete i olika företag och organisationer i Sverige samt Asien, och att ha suttit som medlem i olika ledningsgrupper sedan 1997. Idag driver hon eget företag som HR konsult, med uppdrag som exempelvis inhyrd personalchef hos Freudenberg.

Helene Engström

VD Eget Förlag AB

Allt började i Bro med den där flickan som var galen i böcker. Men det dröjde fram till 2011 innan Helene startade bokförlaget Eget Förlag, där hon nu har gett ut 30 böcker. Förlagets huvudsakliga fokus är att ta fram böcker i nära samarbete med olika experter och utbildare. Tidigare var Helene bland annat anställd på Östsvenska Handelskammaren, där hon byggde upp deras chefsnätverk och styrelseutbildningar. Hon älskar utveckling och företagande .Förutom från det egna bolaget har Helene styrelseerfarenhet från Kunskapsföretag i Norrköping och Kvartersteatern.

 

VD Wondercom, Verksamhetsledare NyföretagarCentrum Västra Östergötland

Kristin är civilekonom och har bred erfarenhet inom marknadsföring och kommunikation. Idag driver hon ett eget företag, Wondercom AB, där ett uppdrag är att vara verksamhetsledare för NyföretagarCentrum Västra Östergötland. Kristin har under åren ansvarat för, utvecklat och varit drivande för en mängd olika uppdrag inom B2B, B2C och offentligt rörande marknadsstrategi och kommunikation. Som chef har hon även haft och har budget-, resultat- och personalansvar samt ingått i ledningsgruppen. Hon har även erfarenhet i att coacha och ge rådgivning till nyföretagare.

Kristin har ett brett nätverk i Östergötland. Hon är bra på analys, att se samband och möjligheter till förbättringar och gillar när det händer saker. Hon har en positiv inställning till det mesta och är lösningsorienterat.

 

 

Eva Eriksson
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

CFO, Fria Läroverken i Sverige AB

Eva har en bakgrund som CFO och HR-manager inom IT-sektorn. Idag arbetar hon som CFO inom Friskolekoncernen Fria Läroverken. Eva har ett stort engagemang och drivkraft i att skapa struktur och organisationer i tillväxtbolag. Hon har inte svårt att ta beslut och beskrivs av sina kollegor som drivande, engagerad och som en person som sprider glädje omkring sig.

 

 

Advokat Advokatfirman Glimstedt

Marielle har erfarenhet av olika delar av det juridiska fältet och har tidigare bland annat arbetat som domare och åklagare. Numera arbetar hon med affärsjuridik i bred bemärkelse och hjälper sina klienter till tryggare och lönsammare affärer med juridiken som verktyg. Hon är lyhörd och öppen och har som advokat samlat på sig erfarenhet från många olika branscher.

 

VD Almi Företagspartner Gotland AB

Juliana är civilekonom med spansk inriktning och hon har erfarenhet av chefsroller inom bank och på myndighet.

 

 

 

 

 

Kommunikationschef Marknad och Affärsutveckling, RISE Research Institutes of Sweden

Louise har nära 30 års erfarenhet av ledande befattningar inom kommunikation, varumärkesstrategier och PR från såväl privat som offentlig sektor. Hon är idag kommunikationschef Marknad och Affärsutveckling på forskningsinstitutet RISE i Kista som är en statlig digitaliseringspartner för näringsliv och offentlig sektor. Louise har ett stort intresse för hållbarhetsfrågor, med fokus på jämställdhet, och driver en ideell organisation på fritiden som stödjer flickors utbildning i Kenya (FromOneToAnother). Övrig tid ägnar hon åt familjen, fritidshuset, träning och kultur av alla slag.

 

VD M2L Ferry Executive

Millans mål inom affärslivet är att fortsätta att arbeta med att leda och utveckla sin verksamhet som är headhunting, affärs- och produktutveckling samt marknadsföring, då hon är övertygad om att det är avgörande för ökad lönsamhet, liksom att ha ett inspirerat team som känner fullt förtroende från sin chef.
Som visionär ledare med ett brett kontaktnät inom offentlig, ideell och privat sektor har hon dokumenterad förmåga att leda olika grupper av yrkesverksamma och ta företaget till nya nivåer av framgång.  Millan kan beskrivas som motiverad, engagerad, analytisk, välutbildad, kreativ och orädd; prövar gärna nya idéer för att nå resultat.

 

Liselotte Flemvik
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Ekonomichef, Swed Handling AB

Liselotte är Civilekonom med en bakgrund som revisor och ekonomichef. Hon har arbetat med revision för företag i olika storlek och i olika branscher  och varit ekonomichef på både stort och mindre bolag. Hon är idag ekonomichef i ett företag med produktion/distribution av kemikalier. Liselotte är kreativ och har hög ambitionsnivå och hon trivs i  miljöer där det är högt till tak.

 

Kommunchef Kinda Kommun

 
Rosie-Marie är utbildad civilekonom och har arbetat inom såväl statlig, privat och kommunalverksamhet. Hon har arbetat som chef sedan 1996 och byggt upp en erfarenhet både genom fortlöpande utbildningar samt praktisk erfarenhet. Rosie-Marie har bl.a. fungerat som ekonomichef för Östergötlands Elektriska AB och som kvalitets- och ekonomichef på Tranås Kommun. Hennes ledarskap bygger på förtroende och engagemang och en stor tillit till sina medarbetare med ständiga förbättringar som grund. Hon uppfattas som tydlig, kreativ, engagerad och lättsam.

 

 

Barbro Forss
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Ägare, Forss Management Consulting

Barbro har en bakgrund som civilingenjör med erfarenhet från tillverkning- och produktionsindustrin.  I dag driver hon eget konsultföretag där hon är öppen för  uppdrag som tillfällig chef, mentor och styrelseledamot. Barbro är strukturerad och resultatinriktad i sitt arbete, hon har också en helhetssyn och ser möjligheterna till utveckling och effektivisering i organisationen.  Aktivitet och  skapande är viktigt för Brabro då det gör livet roligt!

 

 

Lovisa Fricot Norén
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

VD Tekniska verken Linköping Nät AB

Lovisa är Civilingenjör med erfarenhet av branscher som  energi och bredband. Under sin tid som vice VD i Utsikt Bredband bidrog hon till att Linköping fick utmärkelsen ”Nordens främsta bredbands Kommun” 2014. Idag är hon VD för en verksamhet som omfattar elnät, belysningsnät, mätteknik och utförandeverksamhet kopplat till el-, belysnings- och bredbandsnät. Lovisa har stort driv och god helhetssyn. Hon är väl förtrogen med tillväxt- och förändringsarbete operativt och strategiskt.

 

 

 

Rebecka Gabrielsson
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Inspiratör och Affärsutvecklare By Buteo

Rebecka driver en annorlunda kommunikationsbyrå vars fokus är att göra företag och kommuner medvetna om hur de kommunikativt gör sin målbild till verklighet.  Hon arbetar även med funktionshindrade i sin vardag där en del är att verka för utveckling av gruppboendet. Rebecka har tidigare varit verksamhetsansvarig Coach på Communicare, Där hon ansvarat för struktur, planering och organisering av verksamhet i arbetsmarknadsåtgärder. Hon var verksam på flera kontor och hade stort ansvar för att skapa attraktiv verksamhet genom att bygga workshop och nå resultat för verksamhet och individer.

 

Ingela Gullstrand
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

VD Norrköpings nyföretagarcentrum

Ingela är jurist med erfarenhet av företagande i ett flertal  branscher och i olika egenskaper. Hon arbetar med en helhetsbild för ögonen och har alltid ett övergripande tankesätt. Ingela har en positiv grundsyn och tycker om att vara verksam inom olika områden och i olika nätverk. I sitt nuvarande arbete som VD för en stiftelse som arbetar med rådgivning, coachning, utbildning, nätverk och utveckling mot nyföretagare. Där ansvarar hon även för administration, drift och finansiering. Hon har även startat och utvecklar ett företag som säljer färdigmonterade fritidshus och byggtjänster.

 

Jenny Gustafsson
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Investment Manager, Saab Ventures

Jenny är jurist och ekonom i botten och idag arbetar hon som Investment manager för SAAB Ventures. I hennes uppdrag ligger att spinna in bolag till Saab samt spinna ut saab-teknologi i nya bolag. Hon är också engagerad i innovationsarbetet, och drivande i den interna verksamhetsutvecklingen. Jenny har lång erfarenhet av olika roller  inom ekonomi- och finans, teknik och bolagsdrift hon har fungerat bl.a. som analytiker, projektledare och även som Site Manager hos företagsinkubator .

 

 

Christina Gyberg
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Projektledare/Ekonomi- och administrativt ansvarig Tillväxt Motala AB

Christina har en mångårig bakgrund som egen företagare och en gedigen erfarenhet med konsultuppdrag och styrelsearbete inom flera olika branscher och organisationer. Idag arbetar hon med ekonomi, företagsutveckling och tillväxtarbete men också som föreläsare. Kollegorna beskriver Christina som  positiv, rak och tydlig.

 

 

 

Ägare Regna Mat och Miljö AB

Eva har en masterexamen i Agronomi och har mångårig erfarenhet av att jobba som expert på miljöfrågor på myndighet, organisationer och privata företag. Idag driver hon en egen konsultfirma med inriktning på strategiska miljöfrågor. De vanligaste uppdragen handlar om hur man kan kombinera miljönytta och lönsamhet i livsmedelsbranschen. Sitter i KRAVs styrelse sedan flera år och har erfarenhet av vd-byte, riskvärderingar och certifiering. Eva driver också ett deltidslantbruk med lammproduktion och skog samt har erfarenhet av styrelsearbete (ordförande) i bygderörelsen för att bevara en levande landsbygd.

Verksamhetsutvecklare, Samordnare, Processledare Samordningsförbundet Östra Östergötland

Anna har drygt 25 års erfarenhet av chef- och ledarskap inom både privat och offentlig verksamhet. Hon har tidigare även drivit eget företag inom verksamhetsutveckling. Idag arbetar hon med verksamhetsutveckling inom olika områden i ett flertal kommuner i Östergötland, samt som samordnare för en rehabiliteringsverksamhet. Positiv, prestigelös, strukturerad och lyhörd är ord som kan beskriva Anna, och att entusiasmera och se möjligheter i sak och person är ett självklart arbetssätt, och förhållningssätt för henne.

 

Trafiksäkerhetskonsult  Helsäker konsult AB

Helena har läst Marknadskommunikation med marknadsföring på Växjö Högskola. Hon arbetar idag som egen konsult i förebyggande trafiksäkerhetsarbete, hållbart resande, grön resplan, utbildning inom trafik mm. Helena har bl.a. haft uppdrag åt trafikverket, Norrköpings Kommun och VTI. Hos VTI har hon bl.a. fungerat som projektledare för ett flertal projekt. Tidigare erfarenheter är bl.a. som säljare och administratör hos hemserviceföretag och avdelningschef i butiker.

VD & Delägare Office i Östergötland AB

Anette har lång erfarenhet av försäljning och marknad i roller som platschef, ägare och VD. Hon är idag VD och delägare i Office Östergötland och har tidigare bl.a. varit filialchef på Carl Lamms kontor i Linköping. Där hon hade fullt ansvar för filialen gällande budget och personal.

 

 

Anna Hjertstedt
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

VD Friskvårdspoolen Valla AB

Anna har en lång erfarenhet av  företagande inom friskvårdsbranschen. Idag driver hon Friskvårdspoolen Valla AB med  uppdrag som föreläsare inom näringslära och träning, entreprenörskap och styrelsearbete mm. Anna drivs av utmaningar och utveckling av människor och företag som hon har omkring sig. Hon är en idespruta som inte har några svårigheter med att ta snabba beslut och hon trivs bäst när det händer mycket.

 

 

Eva Holmgren
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Seniorkonsult K2 Search

Eva har en bakgrund som jurist med försäkrings och affärsjuridisk inriktning. Hon har tidigare erfarenheter av bl.a. försäkringsbranschen och inom förvärv och försäljning (M och A). Idag arbetar hon som senior konsult inom chefsrekrytering, med budgetansvar. Hon är också huvudägare och styrelseledamot i ett fastighetsbolag. Eva har driv och energi och arbetar alltid med ett medvetet kundperspektiv och försäljningsfokus.

 

 

 

 

Ägare & VD IH:S Inrehelhet

Pernilla Hörwing

Pernillas kompetens bygger på ett affärsmässigt och ekonomiskt intresse och intresse för att utveckla och förbättra verksamheter. Hon har förmåga att snabbt kunna sätta sig in i nya situationer och se möjligheter. Hon har god erfarenhet av ledarskap, organisation och affärsutveckling. Hon har arbetat som verksamhetschef för ett privat utbildningsföretag i tillväxt,  med 60 anställda. Pernilla trivs bäst i miljöer med högt tempo, i organisationer där det finns fokus på utveckling. Hon jobbar idag som projektledare för projektet ”Chefers förutsättningar” inom Linköpings kommun

Viktoria Jacobsson
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Senior Management Consultant Ormica

 

 

Eva Jaldeland
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Senior Partner EXTEMA

Eva har en gedigen erfarenhet från ledande positioner inom både offentlig och privat sektor. Hon har bl.a. erfarenhet som förvaltningschef, regionchef och vice VD för Proffice. Eva var med och grundade rekryterings och managementföretaget Cojn där hon verkade i 10 år och är idag verksam som partner och konsult i familjeföretaget EXTEMA. Där hon i huvudsak arbetar som affärscoach, mentor och som ambassadör för 100-listan.

 

Agneta Janfalk
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Affärsområdeschef/Business Manager – Securitas Direct Sverige AB

Agneta har en bakgrund som civilekonom med erfarenhet av ledande positioner inom bl.a. finans- och värdehanteringsbranschen. I dag arbetar hon som verksamhetsansvarig/affärsområdeschef med ansvar för företagsmarknaden i Sverige.  Agneta är mål- och resultatinriktad i sitt arbete och ser möjligheter i det oväntade. Hon har erfarenhet och förmåga att bygga strukturer och leda organisationer i både med och motgång.

Jenny Jansson
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Investment Manager, ALMI Invest

Jenny är en erfaren Investment Manager med erfarenhet från många startupbolag inom flera branscher men huvudsak ICT. Hon har läst Enterprising and Business Development program på Linnéuniversitetet och har även studerat på North Park University i Chicago. Jenny har mer än 5 års erfarenhet av styrelsearbete och drivs av nyfikenhet, vilja att förbättra och att se möjligheter.

Mitti Jerström Törnkvist

Manager Affärsutveckling och strategi, Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB

Mitti äger och driver familjekoncernen Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB tillsammans med sin man och sina barn. Hon har också sitt eget konsultbolag inom kommunikation och affärsutveckling. Tidigare har hon bland annat studerat turism, PR och ekonomi. Hon kan till en styrelse bidra med lång erfarenhet av både stora och små organisationer. Exempelvis har hon relevant erfarenhet av att driva familjeföretag med dess för- och nackdelar. Hon har coachat flera företag inom Norrköping Science Park och är en utpräglad föreningsmänniska som har varit med och startat många nätverk.

Administrativ chef, Returpack

Lena har en Civilekonomexamen med inriktning redovisning från Linköpings Universitet och har arbetat som revisor på KPMG. Hon har även varit ekonomi och administrativchef på VTI där hon ingick i ledningsgruppen och var sekreterare i styrelsen. 2012 började Lena arbeta som administrativ chef på Returpack där hon också ingår i ledningsgruppen. Även här är hon sekreterare i styrelsen och är styrelseledamot i koncernens två dotterbolag. Lena kan bidra med strategiarbete, verksamhetsstyrning och ekonomiuppföljning.

Ann-Charlotte Johannesson
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

VD, CEI-Europe AB

Ann-Charlotte är civilingenjör med erfarenhet av sälj och marknadsföring samt projektledning från IT-, konsult- samt telekombranschen. Hon har mångårig erfarenhet av internationalisering i  ett 30-tal länder, samt att leda personal på distans.  Hon är mycket bra på att kommunicera samt på personliga relationer, inte minst med människor från andra kulturer. Ann-Charlotte beskriver sig själv som en strukturerad och ordningsam person som är bra på att planera och följa upp.

Ägare VD  BoCa Consulting AB

Carin är en resultatfokuserad chef och projektledare med lång och bred erfarenhet av att driva den strategiska utvecklingen av företag och leveransen av allt från små till stora projekt, till såväl internationella som svenska företag. Inom så olika branscher som telekom, hälsa- och sjukvård samt flygindustrin. Efter sju år som programansvarig för ett stort projekt inom telekom i Dubai samt ett anta andra utlandsuppdrag är hon nu baserad i Sverige igen. Carin verkar idag som oberoende konsult i eget bolag, där hon som internationellt erkänd expert inom nummerportabilitet (NP) fungerar som rådgivare åt nationella teleregleringsmyndigheter.

 

 

Sara Jälmestål

Ekonomichef Elite Stadshotell

Sara är Civilekonom och arbetar idag som ekonomichef på Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Hennes karriär inleddes på en redovisningsbyrå i Helsingborg och följdes sedan av flera år som ekonomiansvarig för ett antal fastighetsmäklarkontor i Mälardalen. Hon arbetar i dagsläget aktivt i två styrelser där hon i båda fallen är kassör. Sara är social och brinner för att förklara ekonomi på ett enkelt sätt så att alla kan känna sig delaktiga.

 

Utvecklingsstrateg/University Relations Officer Linköpings kommun

Lise-Lotte är utbildad samhällsplanerare och har lång erfarenhetav arbete inom  kommunal förvaltning. Hon har även gedigen erfarenhet av styrelseutvecklings- och styrelsearbete inom utbildningsföretag. Idag fungerar hon som  utvecklingsstrateg vid kommunledningsförvaltningen i Linköpings Kommun. Lise-Lotte har deltagit i flera internationella samverkansprojekt, under de senaste fem åren som projektledare/koordinator för ett EU-projekt med regional och lokal tillväxt på agendan. Hon har också ett stort intresse för personal- och villkorsfrågor vilket resulterat i att hon under ett antal år varit fackligt aktiv. Lise-Lotte är målmedveten, engagerad och besitter god ledarförmåga.

 

 

 

Elisabeth Kalkhäll
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

VD Gotlandshem

Elisabeth har sedan april 2016 varit VD för AB GotlandsHem. Ett kommunalt ägt bostadsbolag som äger och förvaltar ca 5300 hyreslägenheter och 400 lokaler spridda över Gotland.

Tidigare har Elisabeth varit verksam som VD och affärsrådgivare för Almi Företagspartner Gotland AB. Hon har även ett flertal år som jurist bakom sig.

Elisabeth är en värderingsstyrd person som tror på alla människors lika värde och att det som chef gäller att hitta och få ut det bästa i varje medarbetare utifrån deras förutsättningar.

Management Consultant  ProjectLeader East Sweden

Gabriella har en bakgrund som internrevisor från offentlig verksamhet och finansieringskonsult från Almi Företagspartner. Hon driver idag eget företag där hon leder affärs- och verksamhetsutvecklingsprojekt. Gabriellas har en passion för att utveckla och förbättra processer och flöden. Hennes utbildningsbakgrund är Civilekonom. Gabriella har en förmåga att identifiera utvecklingsområden i verksamheten och hennes höga kommunikationsförmåga tillsammans med ett starkt driv och engagemang gör att hon gärna arbetar i team tillsammans med andra.

Christine Karmfalk
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

VD Fria Läroverken

Christine har en lång chefskarriär bakom sig. Hon har tidigare arbetat i ledande befattningar inom ett flertal olika friskolekoncerner – exempelvis portalchef på Kunskapsskolan och kvalitetschef vid Futuraskolan. Innan hon tillträdde som VD för Fria Läroverken hade hon rollen som operativ chef i koncernen. Christine beskrivs som en skicklig kaospilot med is i magen och en stor portion humor. hennes styrka är en stark moralisk kompass, förmåga att ta tuffa beslut och snabbt genomföra nödvändiga förändringar.

Ylva Kassander
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

VD & Business Coach Bassai AB

Ylva är Civilekonom i internationell ekonomi med inriktning marknadsföring. Hon driver idag egen konsultfirma med inriktning på försäljningsutveckling och starka kundrelationer. Hon är specialiserad på försäljning av  tjänster där man har en rådgivande expertroll i bakgrunden exempelvis advokater och konsulter. Ylva har tidigare erfarenhet av olika roller inom marknadsföring och media/IT-branschen. Hon har arbetat med bl.a. affärsutveckling med uppdrag att  utforma internetstrategier mot kunder i så skilda branscher som bank och finans, media och offentlig sektor. Hon har även fungerat som Marknadschef inom elektroniska medier för en av våra största dagstidningar.

 

Anne-Louise Kroon
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Ägare  Cooperate

Anne-Louise har nyligen etablerat sig som företagskonsult och driver nu ett Företagscenter med Coffice i Söderköping.  Hon har just avverkat en 12 årig erfarenhet som egenföretagare inom handel och friskvård.
Tidigare har hon arbetat 20 år som tjänsteman inom teknisk industri, varav 10 år som chef och i ledningsfunktion. Hennes intresse för entreprenörskap, företagande, människor, hälsa och miljö ledde henne in på en ny väg som egenföretagare.  Anne-Louise har också  30-årig erfarenhet som förtroendevald i Söderköpings Kommun och som ersättare i Riksdagen.

 

 

Sales Director, Fergas AB

Irina har erfarenhet av ledarskap från globala företag, inom Marketing and Sales och produktion. Irinas arbetslivserfarenhet är bred, hon har jobbat mycket internationellt i olika länder med bl.a. Automotive, försvars och pappersbranschen. Hon har även flera års erfarenhet av styrelsearbete (advisory board) inom banksegmentet. Irina är känd för att vara en riktig nätverkare, att hitta nya kreativa idéer och att ta och stå för sina beslut.

 

 

Ägare/ Vice VD Sky Hotel Apartments

Mia har lång erfarenhet från hotellbranschen i ledande befattningar både som anställd och idag som egen företagare i Sky Hotel Apartments. Hon är grundare och ägare till hälften i företaget som utsågs till Årets Tillväxtföretag i Linköping 2015. Mia kombinerar sin branscherfarenhet med kunskap inom marknad och försäljning och tycker det är viktigt att ha kul på jobbet. Hon beskrivs av sina kollegor som driven, engagerad, kunnig och nyfiken.

 

 

Margaretha Langueville
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

HR-direktör, Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB

Margaretha har lång erfarenhet av HR-arbete och har i sina tidigare HR-roller varit på statlig verksamhet, Länsarbetsnämnden och i bemanningsbranschen. Hon har även varit HR-chef på Scan och har således god erfarenhet även från processindustrin och livsmedels- och materialhanteringsindustrin. Till styrelsearbetet kan Margaretha bidra med stöd och driv i organisationsförändring, utveckling av värdegrundsarbete, medarbetare, ledare och styrelse. Hon driver gärna verksamhetsplanering, affärsutveckling och skapa nätverk.

Anneli Larsson
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Företagsmarknadschef/Försäljningschef Östgöta Media

Annelis bakgrund och spetskompetens är försäljning, ledarskap och marknadsföring. Idag arbetar hon på Östgöta Media Företagsmarknad och har det senaste året arbetat med att sätta ny organisation. Från fyra försäljningsavdelningar på fyra orter, till idag en försäljningsavdelning med 95 personer. Det är ett konstant arbete i att hitta nya kreativa idéer som kan delges de övriga orterna och därmed hitta företagsnyttiga synergier.  Kollegor skulle nog beskriva Anneli som rak och tydlig med stort rättspatos. Att inspirera och engagera är en del av det dagliga arbetet, främst att utveckla cheferna därav är ledarskapet, både eget och andras i stort fokus.

VD MälarChark AB
Marie har sedan 20 år tillbaka varit ägare och VD för charkföretaget MälarChark AB. Ett familjeföretag som hon utvecklat till att idag vara en av Sveriges största ekologiska charktillverkare. Marie har ett otroligt engagemang och driv och företaget produkter likväl som hennes egen prestation har blivit flerfaldigt prisbelönade. I bagaget finns utmärkelser såsom Årets Företagare i Eskilstuna och Sörmland samt 32 medaljer i CharkSM. Marie har också varit styrelseordförande i Vilstagruppen 2008-2011, Sömlands Matkluster 2011-2017 samt styrelseledamot i Köttbranschens Riksförbund i många år.

 

 

Ylva Larsson Blomberg
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Kompetensnyckeln AB

Idag hittar ni Ylva på Kompetensnyckeln AB där hon driver en egen konsultverksamhet inom HR-området. De flesta uppdragen är inom coachning, ledarskapsutveckling, teamutveckling, EQ-utvecklande insatser, organisationsutredning, arbetsmiljö, arbetsrätt samt rekrytering.

Hon har tidigare varit verksam som trainee chef, HR-generalist och international assignments inom ABB. Senaste anställningen har varit som arbetsgivarkonsult för Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation där hon hanterat bland annat förhandling, lönesättning, arbetsrätt, arbetsmiljö mm.

Camilla Lejon
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

VD Linköping City Airport AB

Camilla har lång erfarenhet från internationell affärsutveckling, strategisk marknadsföring och försäljning, både från högteknologisk industri och organisationer som Exportrådet (Business Sweden) och Östsvenska Handelskammaren. Hon har inom dessa organisationer även drivit projekt mot turismindustrin för att förbereda företag inför en internationell satsning. Idag arbetar hon som VD för Linköping City Airport och de satsningar hon har genomfört där har väckt stort intresse nationell nivå i branschen. Hon har inte svårt att ta beslut och beskrivs av sina kollegor som driven, kreativ och skapar en arbetsmiljö där alla arbetar mot ett gemensamt mål.

 

 

 

Louise Lennersten

Startupansvarig, LEAD

Louise har en examen från Personal och Arbetsvetenskapsprogrammet på Linköpings Universitet och har stor erfarenhet av HR. Hon har bland annat varit med och startat Narrative AB och dess kontor i San Francisco som HR-ansvarig och sedan arbetat som COO för verksamheten i Sverige. Idag arbetar Louise som startupansvarig på LEAD där hon hjälper företag och och entreprenörer att mötas. Louise är utvecklingsinriktad och driftig med ett starkt affärsfokus.

 

Lena Lindberg

Visby

Ekonomichef Frysen Invest AB

Lena har lång erfarenhet som ekonom. Hon har arbetat med ekonomi inom småföretagande, hotell, fastigheter, flyg och nuvarande arbete är ekonomichef inom området lastbilar, bussar och verkstad. Hon har också eget företag inom redovisning. Syns ofta i föreningslivet och främst inom idrottsrörelsen. Ambitiös och driven.

Ägare & VD LINDBOM HR CONSULTING AB

Ingrid har gedigen ledarerfarenhet av samtliga HR-processer. Hon har haft återkommande uppdrag avseende bl.a. strategisk kompetensförsörjning, ansvar för ledarutbildning, rekrytering, och värdegrundsarbete. Ingrid har även verksamhetserfarenhet från politiskt styrda organisationer, universitet, förbund och departement. Idag driver hon eget aktiebolag inom HR där. Hennes målsättning är interimsuppdrag där hon kan gå in som HR-chef och HR-specialist. Ingrids främsta förmågor är hennes engagemang, systematik och goda ledaregenskaper.

 

Sofie Lindén
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Utbildningsdirektör Norrköpings Kommun

Sofie har en lång chefskarriär bakom sig inom både privat och offentlig verksamhet. Att kunna matcha in och bemöta olika människor med olika erfarenheter inom spridda organisationer, branscher och kulturer är en styrka Sofie använder för att engagera och driva utveckling. Sofie beskrivs som analytisk, tydlig och effektiv – egenskaper som leder till välgrundade beslut och snabba processer. Med styrelseerfarenhet inom Axiell Media och Bronsenfastigheter AB sträcker sig Sofies erfarenheter från utveckling av digitala verktyg, utbildning, fastighetsutveckling och entreprenad.

 

Regionchef Ung Företagsamhet Östergötland

Malin har en bakgrund som ekonom med erfarenhet av utbildningsbranschen. Idag arbetar hon med att främja ungdomars företagande och företagsamhet. Genom hennes arbete och engagemang har hon en gedigen erfarenhet av ledarskap och organisationsutveckling. Hon är en strategisk intraprenör som har en förmåga att se nya lösningar och beskrivs av sina kollegor som strukturerad och driven.

 

Karin Ljungmark Malmström
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

VD & partner Identx AB

Karin har i botten en kandidatexamen i företagsekonomi och hon är idag VD för ett konsultföretag inom strategisk varumärkesutveckling. Ett bolag  som hon också grundade tillsammans med en kollega. Där har hon varit ansvarig för organisations- produkt och affärsutveckling. Hon har också arbetat med att utveckla strategiska nätverk och effektiva försäljningsmetoder. Karin har erfarenhet från en rad branscher bl.a. handel och läkemedelsindustrin där har hon fungerat som marknadschef, produktchef och VD mm.

 

Marie Loob
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

VD/Finansdirektör Svenska Spel

Marie är Civilekonom och hon har en lång erfarenhet av olika chefsroller inom det statliga bolaget Svenska Spel. Hon har fungerat som bl.a. redovisnings-, försäljnings- och ekonomichef inom bolaget. Som affärsområdeschef försäljning, startade hon upp ett nytt affärsområde och utvecklade detta tillsammans med personalteamet. Idag har hon som VD exempelvis  ansvar för strategi- och affärsplanering, styrning och uppföljning mot strategier/mål samt utveckling av koncernens affärsprocesser. Marie har även haft en idrottskarriär på elitnivå inom volleyboll och varit ungdomsledare i både volleyboll och fotboll.

 

Cecilia Lundh
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Partner & Advokat, Advokatfirman Delphi

Cecilia arbetar med avtals- och associationsrättsliga frågor med fokus på företagsöverlåtelser, omstrukturering och finansiering. Hon arbetar även med frågor som specifikt rör bolag inom den kommunala sektorn. Uppdragen för de kommunala bolagen rör i stor utsträckning avtals- och associationsrättsliga frågor men aktualiserar även frågor som kommunal kompetens, statsstöd, offentlighetsprincipen och i viss mån offentlig upphandling. Cecilia håller också löpande föredrag inom de områden hon är verksam.

 

 

Lena Lyckenvik
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Ägare a primavista Management AB

Lena har verkat som VD under 12 år för såväl det lilla personalägda företaget med 10 anställda som för  börskoncerns dotterbolag med 70 anställda och ledning över chefer på flera olika orter. Hon har med åren byggt upp en stor erfarenhet av konsultbranschen, företagsledning och sälj-marknadsarbete. Hennes uppdrag har inneburit att kontinuerligt  arbeta med företagets strategier, affärplanering och att utveckla verksamheterna med lönsamhet. Idag driver hon sitt eget företag där fokus ligger på styrelseuppdrag och rådgivning inom strategi/företagsutveckling samt ledarskapsutveckling. Högt tempo, att driva på och engagera och se till att saker händer är starka egenskaper hos Lena. Hennes ledarskap präglas av lyhördhet, tydlighet och stort fokus på företagskultur.

 

 

Diana Lyrholm Ringborg
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Grundare & VD NIDIRI AB

Diana har mångårig erfarenhet av offentlig sektor där hon bl.a. arbetat med styrgrupper och verksamhets  och medarbetarutveckling inom sjukvården. Diana är grundare och VD för NIDIRI AB som arbetar i huvudsak med psykoterapi, handledning, ledarsupport och idrottspsykologi. Genom NIDIRI har Diana kontakt med både den offentliga och privata sektorn, försäkringsbolag och företagshälsovård. Hon arbetar också med verksamhetsutveckling och CSR- utveckling.

 

Ägare & VD Améliorer  Leader Talk

Annica arbetar som affärsrådgivare på Almi Företagspartner. Hon har drivit sitt eget företag Améliorer Utvecklingspartner sedan 2005 där hon erbjuder konsulttjänster inom organisations- och ledarutveckling samt som interim chef. Hon har en lång bakgrund inom IT-konsultbranschen där hon bl a varit verksam i olika chefsroller oftast omfattande helhetsansvar för verksamhet, personal och affär. Hon har varit verksam i stora företag som Ericsson och Fujitsu så väl som i SME.

 

Ulla Lönn
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Senior Partner/Delägare Cojn

Ulla har mångårig erfarenhet av ledande befattningar i näringslivet främst inom försäljning, marknad och kommunikation. Hon har även erfarenhet från värderingsstyrda organisationer och har under många år arbetat med opinionsbildning. Ulla är en av grundarna av Cojn och hon har idag huvudsakligen uppdrag med fokus på verksamhetsutveckling samt ett flertal styrelseuppdrag.

 

Unik Resurs AB Konsult

Maria har i botten en kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring. Idag arbetar hon som konsult på ett företag inom HR- och utbildning. Maria har lång erfarenhet av marknadsföring, kommunikation och av utvecklingsfrågor inom dessa områden. Tidigare har hon fungerat som informationschef vid Katrineholms- och Upplands Väsby kommuner. I hennes tidigare uppdrag har bl.a. ingått att utveckla ortens varumärke, att profilera kommunen, öka organisationens kommunikativa förmåga samt utveckla och bredda informationsavdelningens service och kompetenser.

 

Direktör Region Östergötland

I sin roll som direktör och strateg på Region Östergötland arbetar Carina med innovations- och tillväxtfrågor på en strategisk nivå och ansvarar idag för att koordinera det regionala innovationsstödssystemet East Sweden Business Region. Arbetet innebär förutom att leda regionala projekt även att  medverka i nationella och internationella projekt. Hon är i grunden utbildad gymnasielärare och har lång erfarenhet av olika chefspositioner inom högskole- och universitetsvärlden. Carina kan beskrivas som utåtriktad och drivande, hon har förmåga att skapa och utveckla goda relationer samt att leda genom andra. Förändringsledning är en av hennes största styrkor och hon tror att hon har mycket att bidra med till organisationer som står inför stor förändring.

 

 

Ägare & Ljusdesigner Tindra Design AB

Charlotta har i botten en högskoleexamen i ljus och belysningsplanering, hon har grundat och driver eget företag som belysningsdesigner. Där arbetar hon huvudsakligen med belysning och gestaltningsprogram av offentliga miljöer, men även ljussättning av privata hem och trädgårdar. Charlotta är van att arbeta i både mindre och större projekt, där hon också tar rollen av projektledare för belysningsuppdragen. Hon tror på att arbeta tillsammans och att ta tillvara på olika kompetenser för att få det bästa resultatet för projektet.

Helen Melchersson

VD Helens för körkort AB

Helen är utbildad inom Användarinriktad system utveckling vid Linköpings Universitet och hon har också genomgått trafiklärarutbildningen. Idag driver hon egen trafikskola, som hon grundade 2001 med bara sig själv som lärare och sin pensionerade mamma på kontoret, Idag är trafikskolan marknadsledande i Norrköping. Helen fungerar som utbildningsledare med personalansvar och verksamhetschef, hon leder och utvecklar verksamheten. Tidigare har hon bl.a. arbetat som systemutvecklare inom pappersindustrin och på Ericsson Radio System.

 

Jeanette Milavic Lindström

Affärsutvecklare Jeanette Lindström Consulting AB

Jeanette har en bakgrund som medicinsk biolog och arbetade många år inom Life Science med sälj och marknad. Innan hon började arbeta som affärsutvecklare på ALMI Företagspartner. Idag arbetar hon som konsult med affärsutveckling, rekrytering och företagsvärdering på Sveriges största vårdbolag. Hon beskrivs av sina kollegor som kreativ, effektiv, rak och rolig.

Lena Miranda
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

VD Science Park Mjärdevi

Lena har mer än 20 års erfarenhet av styrelsearbete. I sitt professionella liv har hon varvat strategi och operativt arbete, bl a som vd och ägare av rekryterings- och undersökningsföretaget Skill, och numera som vd för Science Park Mjärdevi. Lena har goda kunskaper inom digitalisering, innovation och marknadsföring – men har också en bred erfarenhet av företagsledning och förändringsledning. I dag sitter Lena i fyra styrelser; Almi Företagspartner Östergötland, forskningsinstitutet SICS East, Norrköpings Visualiseringcenter AB samt branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks. Sedan tidigare har Lena haft styrelseuppdrag inom LF Östgöta, Akademiska Hus Öst, Kårservice AB samt Östsvenska Handelskammaren.

 

 

Finanschef AB Stångåstaden

Sofie har en bakgrund som civilekonom med kunskap inom controlling och finans. Idag arbetar hon som finanschef inom bostads-/fastighetsbranschen framför allt med finansfrågor men även kring hållbarhetsfrågor, processutveckling, styrelsearbete, affärsplanering mm. Hon drivs av att utveckla och driva bolag framåt, uppskattar lagarbete och högt tempo. Hon är även engagerad i flera sidouppdrag såsom Ladies Circle, ett kvinnligt nätverk för spännande möten och välgörenhetsarbete.

 

Mariette har bakgrund i försäkringsbranschen sedan 1984 som har utökats till bank- och finans under åren. I sju år har hon arbetat som VD för Länsförsäkringar Gotland, ett lokalt självständigt bolag på Gotland som ägs av sina kunder. Förutom VD rollen hade hon flera uppdrag inom länsförsäkringsgruppen, såväl styrelse- som projekttuppdrag samt lokala styrelseuppdrag på Gotland. Engagemang i det Gotländska näringslivet och samhället var en del Vd rollen för länsförsäkringar Gotland. Mariette har stort engagemang och är resultatfokuserad i sin ledarroll, ärlighet är en av framgångsfaktorerna.

 

Ulrika Nilsson

Norrköping/Stockholm

Delägare grundare & VD – Secure State AB

Ulrika grundade Secure State AB som är ett IT-konsultföretag med inriktning informationssäkerhet och cybersäkerhet med kontor i Norrköping och Stockholm.

Ulrika utsågs 2013 till årets företagare i Norrköping av Företagarna och nominerades som en av Östergötlands mest företagsamma personer 2012.

Ulrika är öppen, kommunikativ, kvalitetsmedveten och har mycket god samarbetsförmåga.

Hon har stor erfarenhet av verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och informationssäkerhet i både offentlig och privat sektor och har tidigare varit informationssäkerhetsansvarig på bank och projektledare inom Region Östergötland.

Affärsschef, NCC Buildning i Östergötland

Ankis nuvarande tjänst som affärschef på NCC Building i östergötland kan bidra med erfarenhet från byggbranschen samt stor kunskap inom affärsskap och olika långsiktiga affärsrelationer.

Anki arbetade tidigare på Skanska som affärsutvecklare med att skapa och utveckla nya affärsmöjligheter, bygga relationer med kommuner, mark-och fastighetsägare samt andra fastighetsbolag.

Hon har en maskiningenjörsutbildning och studier inom industriell ekonomi och marknadsföring. Anki har tidigare varit anställd på Trivselhus och där haft olika roller och har exempelvis startat upp ett nytt kontor som hon drivit med framgång och goda säljresultat. Hon har också erfarenhet från sin tid som VD i näringslivsbolaget i Västervik.

Till styrelsearbetet kan Anki bidra med erfarenhet från byggbranschen, näringslivsutveckling, affärsutveckling, marknadsföring, försäljning, mm.

Ägare & VD Carota Consulting AB

Harriet har mångårig erfarenhet från besöksnäring, marknadsföring och generell affärsledning. Hon är en lugn, stark och målmedveten ledare som mår som bäst när hon får vara med och göra skillnad. Med ett affärsmässigt, strategiskt och strukturerat förhållningssätt blir hon ofta involverad i utvecklingsarbete och ”nybyggande” för lönsammare verksamheter, där utveckling av personal och organisationer liksom marknad och kommunikation utgör grunden. Harriet driver eget bolag i syfte att erbjuda tjänster inom affärsutveckling, kommunikation och marknadsföring, projektledning, destinationsutveckling och event.

Helene Njord-Westling

Näringslivsutvecklare Norrköpings Kommun

Helénes roll är bred och självständig. Som näringslivsutvecklare ansvarar hon för utvecklingsfrågor inom näringslivets olika tillväxtområden. En av de främsta uppgifterna är att ta pulsen på Näringslivet i Norrköping och att lyssna in vilka behov som finns inom olika branscher så att kommunen kan leverera rätt service till företagen. Det innebär att hon ingår i en rad olika projekt och styrgrupper för att kunna lobba för näringslivets intressen. Det i sin tur bygger på att hon kunnat skapa långsiktiga relationer och bygga nätverk både i näringslivet, företagsfrämjarsystemet och i kommunen. 

Hon har tidigare erfarenheter från det privata näringslivet där hon började sin yrkeskarriär som ekonom inom en rad olika branscher, som sedan utvecklats till IT-ansvar samt process- och projektledning. Dessa erfarenheter har gett Heléne en bred bas som matchar Näringslivskontorets breda uppdrag.

Därutöver sitter hon som styrelseledamot i Industrikompetens styrelse och som suppleant i Almi East Sweden AB/Demolas styrelse.

Ägare Nordh Consulting

Susanne är en affärsdriven konsult som har god förståelse för företagande och att göra affärer. Hon har 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen främst inom områdena ekonomi och HR. Idag är hon konsult inom arbetsområdena som omfattar rekrytering av chefer och specialister oavsett bransch, och hon arbetar också med skräddarsydda utvecklingsinsatser genom upparbetade relationer med kund. Susannes passion och drivkraft är att  få arbeta med hållbar utveckling, genomföra förbättringar och att få andra att växa och känna sig delaktiga i sin verksamhets utveckling.

 

VD & Grundare Etendo Sverige AB

Jenny har haft många olika chefsjobb i snabbväxande it-företag. Tidigare v. VD över Nordens största dejtingsajt samt VD i ett flertal digitala reklambyråer. Hon har sedan några år tillbaka gjort karriär som framgångsrik IT-leverantör till e-handeln. Jenny har ofta beskrivits som hungrig entreprenör med stort affärsfokus och tydligt ledarskap som inkluderar både värme och passion.

Katarina Onmalm

Norrköping

Områdescontroller

Katarina har en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi från Linköpings Universitet och en lång erfarenhet av arbete med ekonomi i olika positioner. Idag arbetar hon som områdescontroller inom mediabranschen (public service) och har även erfarenhet inom fastighetsbranschen. Katarina har även universitetsutbildning i projektledning samt utbildning i ledarskap/förändringsledning. Hon har ett engagemang, det finns en stark pedagogisk styrka och kollegorna kännetecknar hennes arbete som tryggt för verksamheten.

 

 

Johanna Palmér
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

VD Östsvenska Handelskammaren

Johanna är i grunden Civilekonom med gedigen kunskap och erfarenhet inom kommunikation, PR och verksamhetsutveckling. Hon är idag VD för Östsvenska Handelskammaren med yttersta ansvar för verksamheten och gentemot styrelsen. Under sin tid på handelskammaren har hon ansvarat för en rejäl verksamhetsförändring för organisationen, inklusive personalförändringar, ny teknik, nya rutiner och processer.

 

 

Ägare & VD AXCI AB

Med närmare 30 år inom Inköp och Logistik från internationella företag, roller som inkluderat Produktion, Underhåll, Fastighet och IT, adderat med arbeten inom Försäljning, Utveckling, Kvalitet och Personal, så har Carina tillägnat sig både djup och bredd. Hennes nyfikenhet har tagit henne från Fordons- och Livsmedelsindustrin till bl.a. Medicinteknik och Skogsindustrin. Hennes passion för att ständigt sträva efter förbättringar och att arbeta med människor och förändringar grundlades på tidigt 90-tal i hennes roll som Inköpsingenjör hos SCANIA. Genom att kunna se såväl helhet som detaljer och att snabbt kunna utvärdera den situation en verksamhet, en process, en process befinner sig i, bidrar Carina till att skapa förändring och ett långsiktigt lärande hos individ och organisation. Hon driver idag eget företag  där hon exempelvis arbetar med uppdrag inom verksamhetsutveckling, processutveckling, upphandlingar/förhandlingar, förändringsledning och coaching. Carina är i botten gymnasieingenjör, därtill civilekonom och beteendevetare.

Företagschef & Biträdande Kontorschef Swedbank

Kerstin har mer än 25 års erfarenhet av arbete inom bankbranschenen  där hon har haft alla yrkesroller som finns på ett kontor. Hon har en kandidatexamen i ekonomi från Linköpings Universitet i botten och är idag Företagschef och biträdande Kontorschef på Swedbank. Fokus ligger på företagsaffärer och att skapa nära relationer med sina kunder, samt att vara engagerad och arbeta proaktivt för att skapa de bästa förutsättningarna för kunden.

Lena Philipson
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Gårdsdrift & Konsult Lars och Lenas Lantbruk

Lena har i botten en kandidatexamen i strategiskt personalarbete, idag driver hon ett lantbruk tillsammans med sin man. De övertog arrendet på Kölbäck 2004, Svalöf Weibulls tidigare försöksgård där både hon och hennes man varit anställda i många år. Försöksverksamheten fortgår på uppdrag av Lantmännen Lantbruk. Lena arbetar främst med försöksverksamheten, visningarna och sköter bokföringen. Under säsong deltar hon även i driften. Tidigare har hon bl.a. haft uppdrag inom strategiskt personalarbete inom Svenska Kyrkan och ansvar för administration och ekonomi hos bemanningsföretag.

 

Karin Rehal Steen
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Oberoende styrelseledamot och affärsrådgivare

Karin är civilekonom och hon arbetar idag som oberoende styrelseledamot och affärsrådgivare i egen regi. Hon har flertalet uppdrag som extern styrelseordförande och ledamot. Bl.a. är hon styrelseordförande hos We Consulting som är ett företag med ca 170 tekniska konsulter etablerade på 11 orter i Sverige. Karin är ackrediterad lärare i StyrelseAkademin och genomför utbildningar i Rätt Fokus som leder till att kursdeltagarna blir certifierad styrelseledamot. Utöver det genomför Karin uppdrag som styrelseutvärderingar, VD rekryteringar, samt som mentor och coach till VD, styrelseledamöter och ledningsgrupper. Karin har lång erfarenhet av IT-branschen framför allt på den nordiska marknaden. Andra branscherfarenheter är inom bank- och finans, tjänstesektorn, fastighetsbranschen, bemanningsbranschen samt redovisning och ekonomi.

 

Catharina Rehnström
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Ägare VD Nyckelringen AB

Catharina driver ett eget konsultbolag i tjänstesektorn, där hon utbildar i arbetsmiljö, erbjuder support i HR- och arbetsmiljöfrågor samt driver ett nätverk för arbetsgivare i Sörmland. Hon har lång erfarenhet som arbetsmiljökonsult och av ledar- och  organisationsutveckling. Hon har bl.a. arbetat som hälso- och miljöutvecklare samt som tf. personalchef i Gnesta Kommun. Där hon bl.a. arbetade med rekryteringar, förhandlingar, upphandlingar och presskontakter. Catharina vill bedriva en hållbar och framtidsinriktad personalpolitik och ser vikten av god intern och extern kommunikation för att nå framgång.

 

 

Head of International Affairs, kommunledningsförvaltningen, Linköpings kommun

Kerstin är idag internationell strateg på Linköpings kommun där hon är ansvarig för kommunövergripande samordning av kommunens internationella verksamhet. Hon har en magisterexamen i forskningsmetodik och en lärarexamen från Linköpings Universitet. Kerstin har haft olika uppdrag i USA, med starka kopplingar till amerikanska företag och universitet samt varit utvärderingsexpert på EU-kommissionen. Till styrelsearbetet kan Kerstin bidra med lång erfarenhet av offentlig verksamhet och arbete nära politisk ledning, breda nätverk nationellt och internationellt, samt internationalisering och kunnande om EU.

Karin Rising

Söderköping

Avdelningschef Telia Sonera AB

Karin är civilekonom med lång erfarenhet av olika roller inom telekomföretag. Idag fungerar hon som  chef inom order och säljstöd inom företag SME hos Telia Sonera, där Karin också ingår i ledningsgruppen. Hon ä räven delägare och ekonomiansvarig i ett familjeägt konsultbolag som bedriver verksamhet inom ledarskap, marknadsföring och försäljning. Karin är en motiverad och entusiastisk lagspelare med positiv livssyn som har förmåga att motivera och leda medarbetare till att nå sin fulla potential.

 

Chef för FM centrum, Region Östergötland

Idag jobbar Susanna på Region Östergötland som chef för FM centrum som tillhandahåller förvaltning och drift av Region Östergötlands fastigheter samt all om- och nybyggnation. Tidigare har Susanna varit verksam som bland annat regionchef och affärschef inom Riksbyggen. Susanna har en Ekonomie kandidatexamen som hon har byggt på med bland annat många ledarskapsutbildningar under åren.  Till styrelsearbetet kan Susanna bidra med stor erfarenhet av ledarskap, försäljning, organisationsutveckling och förändringsledning.

Anette Rogers
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

VD, Rådgers AB

Idag jobbar Anette med konsultuppdrag för att utveckla företag och organisationer. Tidigare har hon varit regionchef för Sörmland på Östsvenska Handelskammaren. Hon har även erfarenhet av egenföretagande och har en magisterexamen i företagsekonomi. Anette har lång erfarenhet av styrelsearbete från bland annat Eskilstuna Kuriren, Destination Eskilstuna och Sörmlands Provinsbank. Till styrelsearbetet bidrar Anette med kunskap om kundperspektivet och talent management.

Eva Rosén
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

SkandiaMäklarna, Gotland

I 33 år har Eva drivit företag i tre olika branscher. Senast som franchisetagare för SkandiaMäklarna på Gotland. Hon har framgångsrikt startat och utvecklat ett offset- och digitaltryckeri under den omvälvande digitaliseringen av branschen. Eva har utbildningar i ISO-, Svanen och SIQ-certfiering, kvalitetsstyrning, ledarskap/chefsutbildning THE, affärsutveckling, säljteknik, bildredigering samt marknadsföring. Tryckeriet har även fått pris som årets marknadsförare av Marknadsföreningen på Gotland. Eva har även arbetat som fastighetsmäklare i Los Angeles. Totalt 13 års erfarenhet av styrelsearbete i företag i bl a Länsförsäkringar Gotland när LF startade upp bank och fastighetsförmedling. Eva är en kreativ och målinriktad problemlösare som med stort engagemang och humor alltid ger 100%. Har privat genomfört en svensk klassiker och sprungit maraton.

Affärsområdeschef Livsmedel ALcontrol AB

Annelie är civilingenjör med bred internationell ledarskapserfarenhet från försäljning och affärsutveckling, projektledning, supply chain och produktion. Idag fungerar hon som affärsområdeschef med ansvar för omsättning och resultat inom affärsområde livsmedels- och vattenanalyser i laboratorier och tillhörande konsulttjänster. Annelie är inriktad på att leverera mot mål, och samtidigt bygga och utveckla en organisations förmåga att möta utmanande mål i dagens affärsklimat, som präglas av ständig förändring.

 

Kanslichef Svenska Kyrkan

Camilla är internationell civilekonom och har en bred och gedigen erfarenhet från ledarpositioner och utvecklingsarbete. Hon har arbetat med att starta, leda, utveckla och avveckla bolag, har erfarenhet från små och stora företag, från näringsliv såväl som från offentlig verksamhet. Idag jobbar hon som kanslichef i Svenska kyrkan och ägnar mycket tid åt förändringsprocesser och verksamhetsutveckling. Camilla är snabb att se helheter och samband och hon har tre ledord som är viktiga för henne: utveckling, människor och glädje. Utan utveckling går vi bakåt, det är människor som gör jobbet, och resultatet blir oslagbart om vi har kul på vägen.

Castellum AB Affärsområdeschef

Cecilia arbetade i 12 år på olika positioner inom bankbranschen, den senaste som Kontorschef på Nordea. Hon valde 2012 att gå vidare till fastighetsbranschen när hon tackade ja till tjänsten som Marknadsområdeschef på Riksbyggen. Sedan 2015 arbetar hon som Affärsområdeschef på Castellum i Norrköping där fokus är att, på ett hållbart sätt, verka för en stark tillväxt. Cecilia tar en aktiv roll i Norrköpings stadsutveckling genom ett tätt samarbete med näringslivet samt politiker och tjänstemän i Norrköpings Kommun. Cecilia är även ordförande i Norrköping handel och medlem av stadens näringslivsråd. Hon beskrivs som en engagerad, driven, öppen och ärlig samt  rak och tydlig person.

 

 

Suzanne Sandler
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

VD – Styrelseakademien Stockholm

Suzanne har under de senaste 10 åren varit verksam inom Styrelseakademien, där hon varit VD för både Styrelseakademien Stockholm och Styrelseakademien Sverige. En organisation med 18 lokala föreningar och ca 6500 medlemmar.

Carin Sjöberg
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

VD, Gotlands Media AB

I sin nuvarande roll ansvarar Carin för verksamheten bestående av webbportaler och två dagstidningar. Hon har tidigare varit verksam som försäljningsdirektör på Radisson SAS Hotels och på HRG Nordic samt varit VD på Choice Hotels. Hon har genomgått en VD-utbildning på Göteborgs Universitet. Till styrelsearbetet kan Carin bidra med bland annat struktur, målstyrning, organisation, marknadsföring, säljstrategier, personalfrågor, samarbeten och ett stort nätverk.

Joanna Sjölander
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Ägare Yova AB

Joanna driver sedan 2013 en konsultverksamhet och strategisk rådgivning, främst inom områdena marknadsföring, affärsutveckling, marknadsutveckling, kommunikation och förändringsarbete.

Hon har erfarenhet  inom marknadskommunikation, stora produktioner som events, film samt print och digitala media.

Hon har även en rad tunga ledarroller på sälj/marknadsorienterade poster bakom sig, främst inom B2B verksamhet och komplexa produkter.

Joanna brinner för för att matcha erbjudanden med behov. 

Beskrivning kommer inom kort

Delägare & Ekonomi- och Personalchef  Gallerbolaget Sverige AB

Sarah Sparelius har en bakgrund som personalvetare med erfarenhet från tillverkande industri. Idag arbetar hon med inköp och service inom säkerhetsbranschen. Sarah arbetar även hårt för affärsmässig hållbarhet. Hon har inte svårt att ta beslut och beskrivs av sin kollegor som tydlig, ärlig och rolig.

 

Linnea Stark
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

VD Style by L, Delägare Väderstad Holding

Linnéa har en bakgrund som kommunikatör med lång internationell erfarenhet från både tillverkande industri och service. Idag skolar hon om till inredare och startar eget företag samtidigt som hon har flera externa styrelseuppdrag. Hon har nära till problemlösning och kreativa idéer och beskrivs av sina kollegor som driven och rolig att arbeta tillsammans med.

 

Kommunikation-, IR och Hållbarhetschef, Lyko Group AB

Malin är ansvarig för intern- och extern kommunikation, Investor relations, hållbarhet och är
delaktig i IPO-processen. Lyko Group AB är ett snabbt växande retail-bolag som börsnoterades i december 17. I sin tidigare roll på Kicks AB ansvarade Malin för hållbarhet och internkommunikation för butikskedjan Kicks med butiker i Sverige, Norge och Finland. Hon har även arbetat med hållbarhetsfrågor inom bl.a. el- och energibranschen. Malin har en journalistutbildning i botten och har även fungerat som informationssekreterare och kommunikationsdirektör  hos bl.a. DeLaval.

Malin har goda ledaregenskaper, hon är målinriktad och har hög arbetskapacitet. Hennes bakgrund finns inom både privat och offentlig sektor, hon har också lång erfarenhet av internationella affärer.

 

Kontorschef Nordea Linköping

Jessica har lång erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling och strategiskt arbete. Hennes 27 år  bankvärlden har gett henne djup förståelse för ordning och reda och fungerande riskprocesser. Senast har Jessica arbetat som kontorschef på LRF Konsult, där hon ledde och utvecklade en verksamhet med 35 medarbetare och med stor bredd på både utbud och kunder. Jessica är uppriktig och  har hög social kompetens, hon är en chef som lyser upp och plockar fram det bästa ur människor.

Lena Svensk
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

VD Mjölby-Svartådalen Energi AB

Lena är Civilekonom med lång erfarenhet av energi- och elhandelsbranschen. Idag har hon en befattning som VD hos ett företag som säljer, producerar och distribuerar fjärrvärme och el. De erbjuder också energitjänster och bredband. Som VD på ett mellanstort företag har Lena en stor  kunskapsbredd, något som är en värdefull resurs inom alla former av styrelsearbete.

 

Ägare & VD Pyrrha of Sweden AB

Berit är ekonom i botten med bred erfarenhet från olika branscher i näringslivet (främst marknad), gedigen erfarenhet från ledarskap, logistikfrågor, utbildning och organisationsutveckling. Hon är en driven, empatisk och resultatorienterad entreprenör med hög integritet och ett strategiskt tänk. Idag driver hon företag som tillhandahåller konsulttjänster inom utbildning/marknad, ledarskap och verksamhetsutveckling. Berit är bra på att samverka och att skapa välfungerande team.

Manufacturing Director Cluster North, Cloetta Sverige AB

Karin har en bakgrund som civilekonom och har bred erfarenhet från producerande bolag, främst inom livsmedelsindustrin, där hon haft många olika roller inom tex finans, innovation, produktion, logistik och företagsledning. Idag är Karin Manufacturing Director på Cloetta med ansvar för flera av företagets  fabriker runt om i Europa. Hon har under hela sin karriär arbetat med förändringsledning och är mycket kunnig inom LEAN filosofin. Hon har också erfarenhet av att flytta verksamheter mellan fabriker och länder.  Hon är väl förtrogen med såväl effektiviserings-, tillväxt- och förändringsarbete såväl operativt som strategiskt.

Kristina Swenningssson
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Partner & innovationsledare Crearum

Kristina är i botten Civilingenjör inom teknisk fysik och elektronik. Sedan 2013 fungerar hon som partner och innovationsledare hos Crearum, ett företag som ursprungligen skapades för att främja  idéskapande och kommersialisering av idéer från universitetet i Linköping. Crearums tillhandahåller tjänster som innovationsledning, leda kreativa workshops, processledning på plats, leda innovationsprojekt samt utbildning. Kristina kan erbjuda nytänkande, kreativitet och struktur.

 

Frida Södermark

VD Löparäventyret

Frida är utbildad gymnasielärare och har tidigare erfarenhet av arbete inom skolan. Nu driver hon eget företag med uppdrag som föreläsare, coach och inspiratör. Tjänsterna är baserade på vinnande strategier från Fridas pågående elitsatsning inom ultralöpning och äventyr runt om i världen. Även arrangemang av resor erbjuds inom ramen för företaget. Frida har också gett ut en bok med titeln ORKA! träning och äventyr.  Hon är målfokuserad och resultatinriktad, en riktig inspiratör som står för nytänkande och framåtanda.

Catarina Thuning
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

VD, Catma AB

Catarina började sin karriär i Linköpings kommun som ekonom och fortsatte som Bolagsstrateg, Kultur- och fritidschef och Kommunikationsdirektör. Har i sina olika uppdrag varit med och utvecklat verksamheter, såsom kultur och fritid, besöksnäring och ägarstyrning av kommunägda bolag samt kommunikation /marknadsföring. Hon beskriver sig själv som en engagerad, driven och nyfiken person som har lärt sig att leda tillsammans med andra under hennes 20 år i en ledarposition. Catarinas ledord som ledare är mod, engagemang och kreativitet.

Mari Torstensson
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Mari har en lång erfarenhet av arbete inom luftfartsverket med olika roller så som flygplatschef för Norrköpings Flygplats, driftchef och projektledare.  Under sin tid som flygplatschef har hon genomfört stora omorganisationer och vänt en negativ passagerarutveckling till positiv. Då Norrköpings Kommun övertog ägandet av flygplatsen 2006 valde Mari att följa med som flygplatschef och VD i det nybildade Norrköping Airport AB,  en tjänst som hon fortfarande innehar. Mari fungerar också som mentor och ingår i Almis mentorprojekt sedan 2011.

 

VD, Uneram Utveckling

Cecilia driver egen verksamhet inom Uneram Utveckling som hjälper verksamheter att utvecklas och förbättras inom ledningssystem, kvalitets- och hållbarhetsfrågor, ledarskap, krishantering, brandskydd och säkerhet.

Cecilia är brand- och arbetsmiljöingenjör och har en bakgrund som räddningschef i Kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjänst. Hon har också arbetat med krisledning och chefsuppdrag internationellt, bl.a. vid den svenska stödinsatsen (2006) efter tsunamin och efter jordbävningen i Nepal. Hon utsågs till årets chef 2002 av SKTF Region Sydost. Cecilia arbetade senast som sakkunnig och projektledare i Brandskyddsföreningen, hon har även varit kommunikationschef. Som person är hon öppen, engagerad, driven och gillar utvecklingsarbete.

Cecilia har 25 års erfarenhet av styrelseuppdrag i ideella föreningar och i forskningscentra (CARER/LiU) samt har suttit i flera myndighetsråd. Ledarskap, säkerhet, krishantering, hållbar utveckling, kvalitet och förbättring är i hennes fokus nu.

 

 

 

Tina Utter

Linköping

VD & styrelseordförande – Redovisningshuset Linköping AB

Tina grundade Redovisningshuset Linköping 2006 och expanderade 2014 så bolaget är verksamt även i Norrköping. Redovisningshuset sköter företags ekonomi, bokföring, bokslut, årsredovisningar, konsultationer skattefrågor mm till mindre företag.

Tina har tidigare verkat som ekonom på Frubo AB, ekonomiansvarig utan budgetansvar för Akademibokhandeln i Linköping och ett flertal andra anställningar som bland annat ekonom.

 

Hanna Vikström

Delägare Avenir Advokater AB

Hanna Vikström är advokat, hälftenägare och grundare till Avenir Advokater i Norrköping, en affärsjuridisk advokatfirma som på kort tid sedan starten blivit en av de ledande i området och växt snabbt i antal medarbetare. Hanna har en mångårig erfarenhet i yrket och var tidigare delägare i Advokatfirman Glimstedt- som den yngsta någonsin i Sverige, sades det. Hanna är som person snabb och effektiv och van att ta beslut av både små och stora proportioner. Förutom sina juridiska kunskaper och erfarenheter av att starta och driva eget företag, får hon i egenskap av både konkursförvaltare och affärsadvokat regelbundet en bred inblick i vitt skilda branscher.

 

 

Caroline Waldenström
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Ägare VD  Wacano

Caroline är civilekonom med erfarenhet av både industri- och tjänsteföretag, av arbete med kunder från både privat- och offentlig sektor samt chefsarbete i både svenska och internationella företag. Hon har också erfarenhet av att starta upp och utveckla eget företag såväl som arbete inom storföretag. Idag driver hon Wacano, en nyhets- och utbildningsportal inom vården med fokus på podcasts. Hon driver också sedan 2014 C Waldenström AB, ett konsultföretag inom vård och utbildningssektorn. Hon beskriver sig själv som orädd, analytisk, energisk, nyfiken och med blick för helheten.

 

Beskrivning kommer inom kort

 

Citysamordnare, Norrköpings Kommun

Irene har studerat företagsekonomi och international marknadsföring i Holland och har en lång och bred erfarenhet inom marknadsföring och affärsutveckling. Hon har jobbat i Holland under 15 år med detaljhandel och byggde upp sitt eget företag inom besöksnäringen direkt efter inflyttningen till Sverige i 2006. Övergripande har hon jobbat med platsmarknadsföring och destinationsutveckling i Motala kommun och Göta kanal.

Nuvarande jobbar Irene som citysamordnare i Norrköpings kommun och arbetar med samordning och utveckling av bland annat handel och upplevelse i city.

Irene har varit ledamot under 2 år i nyföretagarcentrum i Motala och har varit ledamot och ordförande i Borensberg Fritids och Turism ek.för. Från mars 2018 är Irene ordförande i Borensbergs gymnastikförening. Irene är också mentor i Almis mentorprogram för nyföretagare och gillar att hjälpa nya och unga företagare att starta upp och att bolla idéer för en hållbart företagande.

Elisabeth Wedenberg
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

VD Maminza AB

Elisabeth är jurist och grundare av Maminza AB, hon utsågs till årets företagare i Linköping 2016. Elisabeth är aktiv inom affärsjuridiken som stort och är särskilt anlitad inom kommersiell avtalsrätt, m & a, immaterialrätt samt tvistlösning. Hon har tidigare arbetat som koncernjurist för HTC Sweden AB och har en gedigen erfarenhet av bolag i kraftig tillväxt på en internationell arena.

 

HR-chef Malmö Stad

Eva har en examen i beteendevetenskap i botten och hennes nuvarande huvudsysselsättning är som hr-chef i Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen inom Malmö Stad. Hennes primära uppdrag är dels att tillföra en strategisk utveckling inom ledningsorganisationen och dels att utveckla HR-avdelningens långsiktiga och konceptuella förmåga så att det finns förutsättningar för organisationen att arbeta med morgondagens frågor. Eva fungerar också som organisations- och samtalskonsult i eget företag. Med erfarenhet av ett flertal olika branscher, såsom IT, bank och försäkring, energi mm. kan hon uppvisa en stor bredd och kunskap.

Karin Wetterstrand
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

HR-chef Norrköpings Tidningars Media AB

Karin är i grunden beteendevetare med erfarenhet av chefskap inom HR hos såväl Norrköpings Kommun som i den privata sektorn. Hon var med och startade upp Proffice i Östergötland under 90-talet och fungerade där som bl.a. verksamhetsområdeschef. Där tog hon steget från traditionellt personalarbete till säljrollen, något hon har stor nytta av idag i sitt arbete som HR-chef inom mediabranschen. Karin beskriver sig som en något mer unik personalare som så tydligt har fått in kundnytta och försäljning i sitt arbete.

 

 

Helen Widin
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Inköpschef Kriminalvården

Helen är utbildad inom marknadsföring och teknik. I sin nuvarande roll som inköpschef hos kriminalvården ansvarar hon för ledning, utveckling och samordning av inköp inom myndigheten. I hennes uppdrag ingår också utveckling och underhåll av kategoristyrning och e-handel. Tidigare erfarenheter finns bl.a. inom data- och IT-branschen samt som Upphandlingschef inom offentlig sektor.  Helen kan med ett helikopterperspektiv utveckla verksamheter och människor med fokus på affärer, detta genom att erbjuda erfarenhet från ledande befattningar inom både privat- och offentlig sektor.

 

Resurskoordinator, LFV

Anna Winzell arbetar sedan 2014 på Luftfartsverket som resurskoordinator. Hennes uppdrag innebär ansvar för strategisk resursplanering av flygledare i Sverige för civil och militär flygtrafik samt flygledare och management med deras affärspartner GAL och dess verksamhet i Förenade Arabemiraten. Det ingår även i hennes roll att hitta resurser till internationella och nationella projekt, deras flygledarutbildning, till försvarsmakten och till kunder. Anna sitter i ledningen för LFVs operativa verksamhet, men arbetar i gränssnitt mot hela organisationen samt dotterbolag och intressebolag.

Som person drivs Anna av att arbeta med utveckling i olika former – exempelvis en verksamhet, ett företag eller en grupp. Hon bidrar med energi, nytänk, driv och får saker att hända. Bra kontaktnät.

Ulrika Worge Carlsson

Beskrivning kommer inom kort

Malin Wändel Persson

Ägare & Konsult WP Inredning

Malin har en lång erfarenhet av företagande inom konfektion, inredning och som konsult inom utbildning, kommunikation, verksamhetsutveckling och ledarskap. Sedan 10 år tillbaka driver hon WP Inredning, ett konsultföretag som arbetar utifrån kundens uppdrag och önskemål. Hon har projektledarerfarenhet som Lärlingsmäklare, ett samarbete mellan Företagare och utbildningsförvaltningen i Linköping. Tidigare erfarenheter finns också bl.a. inom H&M koncernen med produktutveckling, design, inköp och utformandet av Code of Conduct. Malin är en extremt kreativ och driven person med stark arbetsmoral. Den arbetsmiljö hon trivs bäst med är präglad av glädje/variation både när det gäller kolleger och arbetsuppgifter. Tack vare sin sociala kompetens skapar hon goda samarbeten och har ett gediget kontaktnät bland företag, organisationer och politiker i regionen.

 

Ann-Catrine Zetterdahl
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Beskrivning kommer inom kort.

Gunilla Åberg
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

VD/Delägare Centic Consulting

Gunilla har en bakgrund som civilekonom. Hon driver egen verksamhet inom managementkonsulting, styrelsearbete samt investmentbolag. Gunilla har lång och bred erfarenhet inom främst IT/Telekom branschen. Hon har specialistkunskaper inom affärsstyrning, ekonomi, ledarskap, organisationsutveckling, marknadsplanering samt produkt- och tjänsteutveckling. Hon är också delägare i ett flertal företag.

 

Monica Åsmyr
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

Ägare & VD  Åsmyr  Consulting AB

Monica är idag verksam som konsult inom affärs -och verksamhetsutveckling, ledarskap, kombinerat med styrelseuppdrag.  Hon har tidigare erfarenheter inom bank & försäkring, tjänster & försäljning, företagsrådgivning, offentlig verksamhet.

Monica har lång erfarenhet från styrelsearbete och ledande befattningar.  Hennes styrkor är att hon ser helheten, samband, funktion och nytta, inte minst kundnyttan.

Som person har Monica hög integritet, är rak, kreativ och generös.

 

Chris Österlund
De personer som markeras med stjärna är de som har minst två års erfarenhet som aktiv styrelseledamot i ett affärsdrivande bolag.

VD, Botkyrkabyggen

Chris har lång erfarenhet av VD-arbete nu senast på Botkyrkabyggen. Tidigare har hon bland annat varit VD på Nynäshamnsbostäder och på Stiftelsen Stockholms Studentbostäder. Hon har fyra år av studier inom ekonomi och juridik på Stockholms Universitet. Chris har också stor kunskap inom fastighetsekonomi och var tidigare finanschef på Sabo. Hon är för närvarande ordinarie ledamot i Fastigos styrelse. Till styrelsearbetet kan Chris bidra med bred erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete samt en god analytisk förmåga.