Remissvar

Handelskammaren är sedan länge en väletablerad remissinstans. Vi tar också kontinuerligt initiativ till ageranden i olika frågor.

För mer information om våra remissvar kontakta Anna Lövheim.

För mer information

Anna Lövheim

Näringspolitisk Chef

Tel: 011-285037