Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att möjliggöra Sveriges första höghastighetsjärnväg som ska gå från Stockholm till Göteborg respektive Malmö via Jönköping. Sverigeförhandlingen syftar till att skapa en förbättrad tillgänglighet och kapacitet, skapa hållbarhet och förtätning, en förbättrad arbetsmarknad och ett kraftigt ökat bostadsbyggande. Förhandlingarna startar en viktig process där det handlar om att skapa bästa möjliga lösning för Sveriges första höghastighetsjärnväg genom att lösa frågor om stationslägen, bostadsbyggande och medfinansiering.

Den 1 februari 2016,  presenterade man sina första förhandlingsbud till kommuner och regioner. Följande orter och regioner är utpekade för den tänkta sträckningen: Vagnhärad, Skavsta, Nyköping, Norrköping, Linköping, Tranås, Jönköping, Borås, Landvetter Flygplats, Mölnlycke, Värnamo, Hässleholm och Lund. Sverigeförhandlingen förordar att höghastighetsjärnvägen genom Småland ner mot Malmö ska gå den rakaste via Värnamo, då man anser att det är den minst kostsamma sträckan som genererar mest nyttor för hela höghastighetsjärnvägen. Den 1 februari inleddes även förhandlingar med Stockholm, Göteborg, Malmö, Huddinge och Södertälje eftersom de också får del av nyttorna som uppstår tack vare höghastighetsjärnvägen.

Sverigeförhandlingens tidtabell

1 Februari 2016
informerade berörda kommuner och regioner om sträckningsval och förhandlingsstartmötena för höghastighetsjärnvägen genomfördes. Det skedde även en överlämning av Sverigeförhandlingens ”bud” samt förslag till avtal/överenskommelse, till kommuner berörda av höghastighetsjärnväg.

8 februari 2016
förhandlingsmöte som vänder sig till de kommuner och regioner som ska förhandla om storstadsåtgärder.

1 mars 2016
svar/kommentar från kommuner/regioner avseende höghastighetsjärnväg.

Mars 2016
förhandlingsarbete med de berörda kommunerna/regionerna.

December 2017
Sverigeförhandlingen ska slutredovisa sitt uppdrag. Förhoppningen är att förhandlingarna går fortare än så.

>>Läs mer på Sverigeförhandlingens hemsida