Mål och fokus i klustret

MÅL I KLUSTRET

– Att Ostlänken genomförs i tid, enligt plan samt på ett hållbart och innovativt sätt

– Skapandet av en attraktiv region  som drar till sig jobb och kompetens. Tillsammans kan vi bidra till att vår region blir en ännu mer spännande plats

– Ett kluster som kan konkurrera i framtida infrastrukturprojekt. ESIC ska bli ett kluster som är experter på hur det är att jobba tillsammans i ett stort infrastrukturprojekt med visionen att bli Europas bästa kluster för infrastruktur

– Internationell lyskraft – Vår region ska ge ett eko ut i Europa och världen som får framtidsregionen East Sweden att synas ännu mer utanför landets gränser.

FOKUS I KLUSTRET

– Information och diskussion kring projektet Ostlänkens utveckling/innehåll

– Kunskap och kompetens som ger verktyg för ett aktivt deltagande

– Affärsutveckling och samarbete för möjlighet till större affärer

UPPLÄGG FÖR KLUSTRET

UPPLÄGG FÖR KLUSTRET

Östsvenska Handelskammaren leder arbetet genom en projektledare och styrgrupp. Regelbundna möten kommer att hållas i Linköping, Norrköping, Nyköping och Södertälje. Vid våra mötestillfällen får medlemmarna i klustret möjlighet att träffa de företag som Trafikverket anlitat som entreprenörer. Genom nyhetsbrev och webbsidans logg in funktion, får medlemmar tillgång till en exklusiv information för samarbete och informationsutbyte. Det kommer att hållas utbildningar och information inom relevanta områden, t.ex. offentlig upphandling, avtalsskrivning, säkerhets- och miljöfrågor. Klustret kan även erbjuda juridisk expertis.