Östsvenska Handelskammaren

Elisabeth Nordin

Om Elisabeth Nordin

Elisabeth har en gedigen bakgrund inom bank och finans och har lång erfarenhet som chef och ledare framförallt inom tjänsteförsäljning och kreditgivning. Hon har arbetat både inom Sverige och Norden samt en del internationellt. Elisabeth bidrar med kunskap och kompetens inom ledarskap och mentorskap, bank & finans samt inom kund och affärsutveckling. Har också erfarenhet av att driva förändrings- och strategiarbete på ledningsnivå.

Upptäck fler personer på 100-listan

Anna Thörn

Regiondirektör i Region Dalarna

Porträtt av Monica Åsmyr för 100-listan

Monica Åsmyr

Styrelse-och valberedningsuppdrag

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren

Camilla Hemlin

Regionchef/Affärsområdeschef, Swedbank Fastighetsbyrå