För att platsa på 100-listan ska två kriterier vara uppfyllda:

1. Man ska ha genomgått en styrelseutbildning, samt

2. erfarenhet av två års styrelsearbete i affärsdrivande bolag eller
erfarenhet av två års arbete i ledande befattning i affärsdrivande bolag.

Blir man antagen och väljer att acceptera en plats på 100-listan kommer vi ta ut en årlig administrativ avgift på 500 kronor ex moms. För det får man full tillgång till 100-listans nätverk, vara sökbar i vår databas, delta på event, synas på vår hemsida och synas i alla sammanhang tillsammans med 100-listan.