Östsvenska Handelskammaren

Lena Miranda

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Lena Miranda

Lena har mer än 20 års erfarenhet av styrelsearbete. I sitt professionella liv har hon varvat strategi och operativt arbete, bl a som vd och ägare av rekryterings- och undersökningsföretaget Skill, och numera som vd för Linköpings Science Park. Lena har goda kunskaper inom digitalisering, innovation och marknadsföring – men har också en bred erfarenhet av företagsledning och förändringsledning. I dag sitter Lena i fyra styrelser; Almi Företagspartner Östergötland, forskningsinstitutet SICS East, Norrköpings Visualiseringcenter AB samt branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks. Sedan tidigare har Lena haft styrelseuppdrag inom LF Östgöta, Akademiska Hus Öst, Kårservice AB samt Östsvenska Handelskammaren.

Upptäck fler personer på 100-listan

Anna Thörn

Regiondirektör i Region Dalarna

Porträtt av Monica Åsmyr för 100-listan

Monica Åsmyr

Styrelse-och valberedningsuppdrag

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren

Camilla Hemlin

Regionchef/Affärsområdeschef, Swedbank Fastighetsbyrå