Östsvenska Handelskammaren

Lena Philipson

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Lena Philipson

Lena har i botten en kandidatexamen i strategiskt personalarbete, idag driver hon ett lantbruk tillsammans med sin man. De övertog arrendet på Kölbäck 2004, Svalöf Weibulls tidigare försöksgård där både hon och hennes man varit anställda i många år. Försöksverksamheten fortgår på uppdrag av Lantmännen Lantbruk. Lena arbetar främst med försöksverksamheten, visningarna och sköter bokföringen. Under säsong deltar hon även i driften. Tidigare har hon bl.a. haft uppdrag inom strategiskt personalarbete inom Svenska Kyrkan och ansvar för administration och ekonomi hos bemanningsföretag.

Upptäck fler personer på 100-listan

Anna Thörn

Regiondirektör i Region Dalarna

Porträtt av Monica Åsmyr för 100-listan

Monica Åsmyr

Styrelse-och valberedningsuppdrag

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren

Camilla Hemlin

Regionchef/Affärsområdeschef, Swedbank Fastighetsbyrå