Östsvenska Handelskammaren

Louise Nicolin

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Louise Nicolin

Som styrelseledamot bidrar Louise både som ankare och flöte. Hon älskar att vinkla perspektiv, och generera idéer, samtidigt som hon är strukturerad och processorienterad. Hennes styrka är att hantera balansen mellan ofta motsägelsefulla drivkrafter, som exempelvis affärsutveckling och compliance, innovation och riskhantering, kundnöjdhet och lönsamhet. Hon har även styrkor med att aktivt bidra till styrelsens dynamik och arbetssätt, för att säkra att team alltid fattar bättre beslut än varje enskild individ. Hon är en driven entreprenör och ingenjör, med långsiktigt strategitänkande och ett brinnande intresse för tillväxt och kommunikation, samt ett stort affärsnätverk, som hon gärna delar med mig av.

Upptäck fler personer på 100-listan

Anna Thörn

Regiondirektör i Region Dalarna

Porträtt av Monica Åsmyr för 100-listan

Monica Åsmyr

Styrelse-och valberedningsuppdrag

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren

Camilla Hemlin

Regionchef/Affärsområdeschef, Swedbank Fastighetsbyrå