Östsvenska Handelskammaren

Mona Jonsson

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Mona Jonsson

Under hela sin karriär har Mona arbetat med utveckling av de verksamheter som hon varit i med utgångspunkt i kommunikation och förändringsfrågor. Parallellt har hon arbetat med projektledning under alla år och varit VD i ett par omgångar. Under de senaste 11 åren har fokus varit att stötta företag, kommuner och regioner kring digitalisering inom vård och omsorg och aktivt driva förändring inom området. Att hitta nya lösningar och arbeta för att möta samhällets utmaningar samtidigt som man ska nå företags mål är viktigt för henne men även att skapa struktur och ordning och reda. Mona kan bidra till styrelsearbetet genom sin breda kompetens inom flera branscher men framför allt inom områdena digitalisering – främst inom vård och omsorg – kommunikation, projektledning och förändringsledning.

Upptäck fler personer på 100-listan

Porträttfoto av Helene Yildiz för 100-listan

Helen Yildiz

Chief Customer Officer, Data Talks

Bita Almasian

Affärsutvecklare, Rikshem

Porträttfoto av Anna Thörn för 100-listan

Anna Thörn

Regiondirektör i Region Dalarna

Porträtt av Monica Åsmyr för 100-listan

Monica Åsmyr

Styrelse-och valberedningsuppdrag