Q-Gruppen bildades hösten 2014 av tre kvinnor med bred och gedigen erfarenhet av näringslivet och i ledande positioner. Gruppens syfte är att synliggöra kompetenta kvinnor för styrelseuppdrag i bolagsstyrelser och det har lett fram till 100-listan i samarbete med Östsvenska Handelskammaren.

Q-gruppen består av Margita Edström, Karin Wetterstrand och Eva Jaldeland.