100-listan genomför varje år en undersökning för att ta reda på hur det ser ut med kompetens och jämställdhet i regionens styrelser. Den första enkäten genomfördes våren 2015 och den andra våren 2016.

>> Undersökning 2015

>> Undersökning 2016

>> Undersökning 2017

>> Undersökning 2018

>> Undersökning 2019