Skippa Arlanda!
öka det regionala flygutbudet och skapa smartare transporter

Näringslivet i hela tillväxtstråket är beroende av infrastruktur för både människor och gods. Infrastruktur av alla slag, såväl flyg, tåg som vägar och vatten behöver kopplas ihop genom de strategiska noder som flygplatser, tågstationer och hamnar utgör. Regionen är ett starkt logistiskt fäste, och det ska vi fortsätta utveckla som en konkurrensfördel när alltmer handel kräver fler och hållbara transporter. Godset ska ta den kortaste, mest hållbara vägen till sitt mål och människor behöver snabbt och bekvämt kunna ta sig runt i och till vår region men också ut i världen.

För många företag är detta av avgörande vikt för att kunna ha kvar verksamheten här.

       Vi föreslår

  • Möjliggör för fler flyglinjer i tillväxtstråket, det är många som förlorar värdefull arbetstid på att behöva flyga från Arlanda


  • Se till att Ostlänken blir förlängd med en höghastighetsjärnväg som binder ihop Sveriges storstäder.


  • Överväg alternativ finansiering så att tillväxteffekterna kommer regionen och Sverige tillhanda så snart som möjligt

 

 


<< Tillbaka