Det behövs fler kvinnor i regionens bolagsstyrelser! Därför finns 100-listan. Ett initiativ för att lyfta fram kompetenta kvinnliga kandidater från regionen. Vill du komma med på listan? Ansök och fyll i ditt CV på länken nedan.

>> Ansök här

För att platsa på 100-listan ska två kriterier vara uppfyllda:

1. Man ska ha genomgått en styrelseutbildning, samt

2. erfarenhet av två års styrelsearbete i affärsdrivande bolag eller
erfarenhet av två års arbete i ledande befattning i affärsdrivande bolag.

Blir man antagen och väljer att acceptera en plats på 100-listan kommer vi ta ut en årlig administrativ avgift på 500 kronor ex moms. För det får man full tillgång till 100-listans nätverk, vara sökbar i vår databas, delta på event, synas på vår hemsida och synas i alla sammanhang tillsammans med 100-listan.