Som medlem blir du en del av ett växande nätverk med cirka 1000 företag som tillsammans har 50 000 medarbetare i Östergötland, Sörmland och på Gotland och som arbetar just för dig och ditt företag.

Östsvenska Handelskammaren är politiskt obundna, arbetar för ökad tillväxt och bidrar till våra medlemmars affärer – lokalt, regionalt och globalt.

Medlemsavgiften är 100 kr per år. Till det tillkommer en avdragsgill serviceavgift beroende av antal anställda enligt nedan.

För frågor om medlemskap, kontakta vår medlemsansvarige Lotti Bjuvander.

Telefon: 011-496 4575
E-post: johan.hetting@east.cci.se

Kostnader för medlemsskap i Östsvenska Handelskammaren 2019:

Antal anställda Avgift Varav serviceavgift
0 - 5 3 000 kr 2 900 kr
6 - 30 4 500 kr 4 400 kr
31 - 100 7 800 kr 7 700 kr
101 - 300 20 400 kr 20 300 kr
301 - 500 31 500 kr 31 400 kr
501 - 52 500 kr 52 400 kr
Moms (25%) tillkommer på serviceavgiften

Ja jag önskar även bli medlem i affärsnätverket Esic Business
Läs mer om nätverket och priser här.

(frivilligt på ladda upp logotyp och företagsbeskrivning och info-adress)

Jag samtycker till personuppgiftsbehandling inom Östsvenska
Handelskammaren genom denna registrering

För mer information

Johan Hetting

Ansvarig kund- och medlemsrelationer

Tel: 011 - 496 45 77