Östsvenska Handelskammaren

Anstånd med skattebetalning

För att stärka företagens likviditet så infördes tidigare i år möjligheten att ansöka om tillfälligt anstånd med skattebetalning under ett år. Nu finns möjligheten att förlänga anståndstiden med ytterligare ett år för alla som beviljats anstånd enligt det nya regelverket. Man kan få anstånd med arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.

Betalningen av skatten skjuts upp och en kostnadsränta samt en anståndsavgift på anståndsbeloppet betalas. Betalningen kommer alltså kunna skjutas upp i två år från beslutsdatumet.

Anstånd kan också medges för årsmoms (en period) som redovisas under 27 december 2019 – 17 januari 2022. I samband med att anståndet upphör finns det möjlighet att ansöka om förlängning av anståndet i ytterligare ett år.

Läs mer här: https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/skattekontobetalaochfatillbaka/tillfalligtanstandmedskattebetalning.4.1c68351d170ce55452710af.html