”Jag tror på att mixade team alltid genererar bäst resultat”

100-listan är ett initiativ för att lyfta fram kompetenta kvinnor som kan ta plats i länets bolagsstyrelser. En av dessa är Åsa Knutsson, Affärsområdeschef på Industrifonden. Receptet på en lyckad styrelse är en blandning av rätt individer och rätt kompetenser tycker Åsa. 

Åsa Knutsson, berätta lite om din karriär hittills
– Jag är Civilekonom med intresse för affärer. Sedan 1998 jobbar jag med riskkapital, först var jag på Investor, sedan LEAD Incubator, efter det Iteksa Venture. Nu jobbar jag på Industrifonden. Gemensam nämnare har varit fokus på investeringar i företag i ett ganska tidigt skede. Det innebär en stor risk men det finns också stora potential på en internationell marknad.

Jag har alltid jobbat med minoritetsinvesteringar och med bolag utifrån en styrelseplats. I dag är jag chef för ett av investeringsteamen på Industrifonden och ansvarar för en portfölj på cirka 50 bolag.  

 Vad är det roligaste med ditt jobb?
– Att vara med och bidra till nästa generation av tillväxtföretag. Det är en resa förenat med många utmaningar och risker – och det tar lång tid. Framgångsreceptet är att investera i bra entreprenörer, tillsätta rätt blandning av styrelseledamöter men också att ha tur och tajming. Det finns inget roligare än när allt stämmer och bolaget blir framgångsrikt.

Vilka är dina styrelseuppdrag?
– Utöver de styrelseuppdrag som är kopplat till mitt arbete så är sitter jag i Saab Ventures Investeringskommitté och är styrelseordförande i Identx Kommunikation.

Har du upplevt att din karriär påverkats av att du är kvinna?
– Egentligen inte, även om jag nästan alltid har jobbat i mansdominerande miljöer. Första åren efter universitetet upplevde jag en press att leverera bättre än killarna. Men under alla år i riskkapitalbranschen har det varit på lika villkor. Det är en bransch med alldeles för få kvinnor och det är inte bra. Jag tror på att mixade team alltid genererar bäst resultat. På Industrifonden har vi sedan flera år arbetat målmedvetet med att anställa fler kvinnor som investeringsansvariga.

Finns det någon myt om kring kvinnor i karriären som du vill slå hål på?
– Myter av typen att ”en karriär på bekostnad av familjen” eller ” hon fick chefsjobbet bara för att hon är kvinna”, fanns i början av mitt yrkesliv. Men samhället har väl blivit smartare för det är ingen som går på dessa myter längre. Kompetens är ingen genusfråga!

Vad är ditt råd för kvinnor som vill göra karriär?
– Skapa ett bra och relevant nätverk av människor som du har löpande kontakt med. Dela med dig av dina jobbambitioner och diskutera med dem hur ditt nästa steg kan se ut. För din egen utveckling och mognad tycker jag att mentorskapsprogram är bra.

Vad önskar du att du visste för 10 år sedan som du vet idag?
– Att misslyckas är en viktig erfarenhet för att utvecklas. Genom att ta sig tid att reflektera över felaktiga beslut, oavsett om det är dina egna eller andras, och förstå konsekvenserna kommer man få otroligt värdefulla insikter. Ta med dem i nästa utmaning och chanserna för att lyckas kommer öka exponentiellt.

Varför tror du att så många bolagsstyrelser saknar kvinnor?
– I många ägarledda företag så ser man inte styrelsen som en strategisk resurs för att utveckla verksamheten. Därmed så lägger man inte heller så mycket vikt vid styrelserekrytering.

Har man insikten om vad en styrelse tillför och hur otroligt viktigt det är med rätt mix av individer och kompetenser, kommer också fler kvinnor väljas in. De ägare som inser detta är morgondagens vinnare.