Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren är betrodd tredjepart

En betrodd tredje part är en person eller organ som erkänns vara oberoende av inblandade parter vad det avser ärendet som behandlas. Östsvenska Handelskammaren är både oberoende och opolitisk och har en lång och stark tradition som betrodd tredje part.

Fasadbild på Östsvenska Handelskammarens mötesplats Kammarforum i Norrköping.

Handelskammaren är fristående från stat, kommun och enskilda företag och därför anlitas vi ofta som så kallad betrodd eller oberoende tredje part, när två företag ingår en affärsuppgörelse.

Vi har därmed en unik ställning vilket ger oss möjlighet att erbjuda olika affärstjänster som våra medlemsföretag kan ha nytta av som exempelvis besiktningsmän och värderingsmän, förvaring av källkod, skiljeförfarande och medling samt tvistlösning.