Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren erbjuder medlingsbeslut

Tvistlösning genom vårt medlingsinstitut är ett snabbt och billigt förfarande. Ett tips är att använda medlingsinstitutets klausul vid avtal för effektivare tvistlösning.

Fasadbild på Östsvenska Handelskammarens mötesplats Kammarforum i Norrköping.

Medling är en form av tvistlösning som kan väljas som alternativ till domstolsprocess eller skiljeförfarande när parterna önskar en samförståndslösning. Medlingsinstitutet har tagit fram regler för hur en medling kan gå till.

Fördelarna är att man får en snabb och kostnadseffektiv lösning på tvisten där affärsrelationen förhoppningsvis kan bevaras. Parterna kan därigenom lägga energi och resurser på andra mer lönsamma projekt.

Medling bygger på att parterna är överens om att tvisten ska lösas med hjälp av en medlare. En sådan överenskommelse kan tas in i affärskontraktet som en tvistlösningsklausul.

Fördelar med medling

Snabbt

Medlaren har två månader på sig att slutföra sitt uppdrag.

Kostnadseffektivit

Genom en snabb och prisvärd lösning kan parterna lägga energi och resurser på andra, mer lönsamma, projekt.

Båda parter vinner

Resultatet är en samförståndslösning som betyder att affärsrelationen ofta kan bibehållas.

Exekutionstitel

Medlingsresultatet kan fastställas i en skiljedom.

Diskretion

Ingen insyn för utomstående.

Relaterat innehåll

Medarbetare på Östsvenska Handelskammaren.

Om Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren bildades 1913 och är regionens största affärsnätverk med cirka 850...

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...

Kalender

Välkommen till vår kalender! Här hittar du utbildningar, event och föreläsningar som...