Den 31 oktober, 2019 kan bli sista dagen för Storbritannien som medlem av EU.  En separation mellan EU och Storbritannien får konsekvenser för alla som handlar med eller i landet. Just nu ser det ut som vi riskerar ett utträde utan ett avtal vilket vilket innebär att landet blir ett 3:e land över natten vilket ställer bl a krav på tillstånd och tullklarering från dag ett samt att både import och export kommer ge dyrare, mer komplicerade och mer administrativt krävande processer än idag.

Större exportörer och importörer i vår region har förberett sig för detta och kommer att klara utmaningarna och nya förutsättningar bra. Bilden ser något annorlunda ut gällande mindre- och medelstora företag av vilka många kanske inte har gjort affärer med länder utanför EU tidigare. Det är både viktigt och hög tid att investera i förberedelser kring frågor som till exempel att skaffa EORI-nummer och se till att provning och certifieringar gäller samt även titta på tullhantering, kompetens, klassificering av varor, leveransvillkor och logistik.

Handelskammeren fortsätter därför att uppmuntra och inspirera alla företag att titta på, förstå och analysera sin handel, flöden, exponering och beroende av Storbritannien som marknad. Att förstå vad Brexit innebär både direkt och indirekt för att få en uppfattning om konsekvenser (positiva och negativa), utarbeta en strategi och att vidta åtgärder som svarar upp mot de nya förutsättningarna. Sådan kunskap innebär en fördel som kan nyttjas i att agera snabbare än övriga marknaden allteftersom detaljerna i processen blir tydligare.

Hur gör man sin Brexitanalys?
Något facit finns inte men vi rekommenderar att titta på och låta sig inspireras av vår Brexithandbok och övriga källor som är listade längre ned. Att inte göra något eller vänta och se är ingen lösning utan en risk med tanke på att med allra största sannolikhet kommer Brexit att inträffa med eller utan avtal inom en snar framtid.

Hot och möjligheter
Det handlar om riskhantering. Oavsett vilka beslut och åtgärder man som företag väljer att ta eller inte ta baserat på sin brexitanalys så fattar men dessa beslut med både bättre kunskap och underlag än om man inte gjort analysen. Återigen, vi rekommenderar företag att titta på hela sin process, minimera risker och ta tillvara möjligheter, hur man kan hjälpa sina kunder och leverantörer, hur man kan stärka sin marknadsposition och skapa konkurrensfördelar, etc.

Handelskammaren kan hjälpa
Tveka inte att återkomma till oss på Handelskammaren om du har frågor eller funderingar – vi har nätverket, komptensen, utbildningarna och kan förhoppningsvis stötta och inspirera till att förbereda en framtida fortsatt friktionsfri handelsvardag med Storbritannien.

Agera nu, var förberedd på det värsta och hoppas på det bästa! Lycka till!

 

Intervjuer med Brexit-experter som ger sina bästa råd:

Peter Hellman

Anneli Wengelin

Johan Carlgren

Kenneth Persson

Handelskammarens Brexithandbok

I vår Brexit handbok så finns en del inspiration till vilka frågor man som företag kan ställa sig om och kring Brexit. Återigen, detta är varken facit eller en fullödig lista på frågor utan ett förslag på hur man kan komma igång med sin analys och arbete vilket sedan kommer att fortsätta generera nya frågeställningar.

Ladda gärna ner: Östsvenska Handelskammarens Brexit-handbok

 

Brexitrelaterade krönikor signerade Magnus Lindahl, internationell chef Östsvenska Handelskammaren:

 

Övriga kvalitativa källor för mer information om och kring Brexit:

Kommerskollegiums Brexitportal Mycket matnyttig information och tips om vad man som företag bör tänka på inför Brexit samt hur man förbereder sig:
(https://www.kommers.se/verksamhetsomraden/EUs-inre-marknad/Brexit/)

Kommerskollegiums nyhetsbrex – Utrikeshandelsknytt. Utmärkt källa till senaste informationen om och kring Brexit:
https://www.anpdm.com/newsletterweb/4642504277414A5B4275494259/42475E417449415C4A74404B5A4371

Tullverket. Mycket viktig sida i arbetet med att förbereda sitt företag gör Brexit. Hos Tullverket görs även ansökan om ett EORI-nummer som är nödvändigt för att kunna handla med varor från länder utanför EU.
https://www.tullverket.se/sv/foretag/framtidatullhantering/brexitvadinnebardetforsvenskhandel.4.1595a16515ebddfed51193d.html

SWEDAC – Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Ett Storbritannien utanför EU betyder en ny spelplan för prövningar och certifieringar vilka är nödvändiga för att kunna fortsätta handla. För mer information om detta så rekommenderar vi att titta SWEDAC:s hemsida.
https://www.swedac.se/konsekvenser-vid-ett-eventuellt-avtalslost-brexit/

Regeringen
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/brexit—storbritanniens-uttrade-ur-eu/

 

För mer information

Magnus Lindahl

Internationell handel

Tel: 0709-81 77 23