Vad roligt att du vill veta mer om hur tidigare kursdeltagare upplevt vår styrelseutbildning!

Vem vill du läsa mer om?
Elisabeth Falk – styrelseledamot, konsult och delägare
Camilla Einarsson – vd
Carl-Fredrik Hammarbäck – Group CFO

Elisabeth Falk - styrelseledamot, konsult och delägare

Varför valde du att gå vår styrelseutbildning Rätt fokus? 
– Jag ville få ökade kunskaper och nya insikter i min nuvarande roll som styrelseledamot och bli bättre rustad inför eventuella nya styrelseuppdrag. Jag såg också utbildningen som en möjlighet att bli en mer framsynt ägare i mitt egna bolag Falk & Roth kommunikation.

Vad tyckte du om utbildningen?
– Utbildningen överträffade mina förväntningar bland annat för att den var engagerande på ett sätt jag inte föreställt mig. Det var inga problem att köra två fullspäckade dagar eftersom kursen hela tiden inspirerade till egna reflektioner och inte minst intressanta diskussioner med de andra deltagarna. Så jag tyckte utbildningen bidrog med både ny energi och mycket viktig kunskap.

Elisabeth Falk har gått Handelskammarens styrelseutbildning.

Elisabeth Falk
Kommunikationskonsult och delägare
Falk & Roth Kommunikation
Hösten 2022

Vad är det främsta du tar med dig?
– En av de insikter jag fått av utbildningen är att det krävs en hel del arbete för att få en styrelse att fungera riktigt bra, både från styrelsemedlemmar, vd och ordförande. Det kommer inte av sig själv och man måste också ta sig tid att utvärdera sin egen insats och samarbetet i gruppen – vad gör vi bra, vad kan vi göra bättre. Det är lätt att glömma när det är många andra frågor på bordet.

Bild på Camilla Einarsson som gick en av Östsvenska Handelskammaren och Styrelseakademins styrelseutbildningar i Linköping under 2022.

Camilla Einarsson
Vd
Åtvidabergs Takvåningar
Hösten 2022

Camilla Einarsson - vd

Varför valde du att gå vår styrelseutbildning Rätt fokus?
– Jag valde att gå utbildningen för att få ett förtydligande i förväntningar på min roll som vd i ett ägarlett bolag. Jag behövde lära mig mer om styrelsearbete och ansvarsdelar i olika frågor. I en framtid är jag även intresserad av att arbeta med externa styrelseuppdrag i bolag där jag kan skapa värde utifrån min erfarenhet.

Uppfyllde den dina förväntningar?
– Utbildningen uppfyllde verkligen mina förväntningar. Vi hade en mycket kompetent och erfaren kursledare som höll utbildningen och skapade en bra dialog och konkreta exempel från verkligheten. Även sammansättningen av gruppen var lyckad då det blev representanter från olika verksamheter och med olika bakgrund.

Hur kommer kunskaperna du fått stärka dig i din roll? 
– Jag har nu kunskap om vilka regelverk som finns och hur man på bästa sätt skapar ett effektivt styrelsearbete. Jag har dessutom fått fördjupad kunskap i vilka frågor som är styrelsefrågor, ägarfrågor och vilka ansvarsdelar som ligger på vd-rollen.

Carl-Fredrik Hammarbäck - Group CFO

Varför valde du att gå vår styrelseutbildning Rätt fokus?
– Jag kände att jag ville ha inspiration och få insikt i hur andra driver sitt styrelsearbete samt hur effektiviteten och nyttan med styrelsearbetet kan ökas. Förutom den mer praktiska delen så ville jag också fördjupa mina kunskaper inom de legala delarna. Vilket ansvar har man egentligen som ledamot i en styrelse och vilka följder kan det bli om arbetet inte bedrivs professionellt?

Vad tyckte du om utbildningen?
– Det var en mycket bra blandning av deltagare från företag i olika storlekar och utvecklingsstadier, vilket gav oss väldigt intressanta diskussioner. Jag tycker att de två dagarna hade en bra bredd och kändes heltäckande, från det legala perspektivet till hur man praktiskt driver styrelsearbete på ett bra och effektivt sätt.

Carl-Fredrik Hammarbäck gick styrelseutbildning hos Handelskammaren

Carl-Fredrik Hammarbäck
Group CFO
UMS Skeldar
Hösten 2022

Vad är det främsta du tar med dig?
– Framförallt så tar jag med mig de breda allmänna diskussioner och erfarenheter som förmedlades i gruppen under dagarna. Det stärkte mig och inspirerar för framtiden. Rent formellt och legalt så känner jag mig också mycket tryggare nu än jag gjort tidigare.

Vill du veta mer om vår styrelseutbildning?

Ta chansen att gå en av de två styrelseutbildningar som hålls under våren 2023.

Fullbokat

2 oktober, 2023

Styrelseutbildning Linköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

9 november, 2023

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

7 december, 2023

BoardMatch – Matchning mellan bolag och styrelsekompetens

BoardMatch är ett matchningsevent där bolag genom ägare eller valberedningar får chansen att möta styrelseledamöter...

Östsvenska Handelskammaren arrangerar i samverkan med Styrelseakademin Östsverige kvalificerade styrelseutbildningar som riktar sig till styrelseledamöter och blivande ledamöter samt de i egenskap av vd, ägare eller ledare som vill förbättra sitt samspel med styrelsen.

9,2 av 10 i betyg

Mycket nöjda kursdeltagare 2022 med ett snittbetyg på 9,2 av 10 – det visar utvärderingen av årets styrelseutbildningar. Vi bad Camilla Einarsson, vd på Åtvidabergs takvåningar, som gick utbildningen i höstas att dela med sig av sin erfarenhet:

Varför valde du att gå styrelseutbildningen Rätt fokus?
– Jag valde att gå utbildningen för att få ett förtydligande i förväntningar på min roll som vd i ett ägarlett bolag. Jag behövde lära mig mer om styrelsearbete men också ansvarsdelar i olika frågor. I en framtid är jag även intresserad av att arbeta med externa styrelseuppdrag i bolag där jag kan skapa värde utifrån min erfarenhet.

Vad tyckte du om utbildningen? Uppfyllde den dina förväntningar?
– Utbildningen uppfyllde verkligen mina förväntningar. Vi hade en mycket kompetent och erfaren kursledare som höll utbildningen och skapade en bra dialog och konkreta exempel från verkligheten. Även sammansättningen av gruppen var lyckad då det blev representanter från olika verksamheter och med olika bakgrund.

Vad är det främsta du tar med dig? Hur kommer kunskaperna du fått stärka dig i din roll?
– Jag tar med mig kunskap om vilka regelverk som finns och hur man på bästa sätt skapar ett effektivt styrelsearbete. Jag har bland annat fått fördjupad kunskap i vilka frågor som är styrelsefrågor, ägarfrågor och vilka ansvarsdelar som ligger på vd-rollen.

Bild på Camilla Einarsson som gick en av Östsvenska Handelskammaren och Styrelseakademins styrelseutbildningar i Linköping under 2022.

Camilla Einarsson, vd,
Åtvidabergs takvåningar

Rekommenderad styrelseutbildning

Utvärderingen visar även att hela 100 procent av kursdeltagarna kan rekommendera utbildningen till andra personer. Detta är ett återkommande resultat som vi även såg vid fjolårets utvärdering, säger Jonna Hedlund, projektledare för 100-listan och styrelsefrågor på Östsvenska Handelskammaren.

Varför tror du att rekommendationsgraden är så hög?
– För att sammanfatta det hela så tror jag att det beror på att utbildningen är så mycket bredare än vad kursdeltagarna initialt trodde. De får med sig mycket användbart både i kommande styrelsearbete och i sin operativa roll vilket jag tror många blivit positivt överraskade över. 

Vill du veta mer om våra styrelseutbildningar?

Ta chansen att gå en av de två styrelseutbildningar som hålls under våren 2023.

Fullbokat

2 oktober, 2023

Styrelseutbildning Linköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

9 november, 2023

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

7 december, 2023

BoardMatch – Matchning mellan bolag och styrelsekompetens

BoardMatch är ett matchningsevent där bolag genom ägare eller valberedningar får chansen att möta styrelseledamöter...