ESIC, East Sweden Infra Cluster, är ett professionaliserat nätverk och regional kraftsamling i näringslivet för att förverkliga Ostlänken och andra stadsomvandlingsprojekt.

ESIC fungerar som en samlingspunkt för att möjliggöra affärschanser, främja tillväxt och är en informationsplattform för kunskap, information och marknadsföring.

Det är nu grunden läggs för hur det regionala näringslivet formerar sig inför de stora infrastrukturprojekten. Genom ESIC kan företag som är intresserade av uppdrag i samband med byggandet förbereda sig, så att man har förmåga både att lämna in anbud, anställa rätt personal och komma med innovativa lösningar i samarbete med andra.  Samarbete är nödvändigt om företagen ska kunna konkurrera om dessa uppdrag och bli attraktiva för entreprenörer och upphandlingsansvariga i olika led.

Initiativtagare och grundare av ESIC är: Södertälje-, Trosa-, Nyköping-, Norrköping- och Linköpings kommun, Region Sörmland och Region Östergötland.

 

SNABBFAKTA ESIC

– Klustret har runt 300 medlemmar och utgör ett brett nätverk inom olika affärsområden.

– Inom nätverket skapas Branschkluster för att bättre tillvarata affärsmöjligheter i samband med att Ostlänken och andra stadsomvandlingsprojekt byggs – århundradets tillväxtchans i vår region.

– ESIC erbjuder en kunskaps-, informations- och marknadsföringsplattform för näringslivet.

– ESIC är opinionsbildare med en regional ansats och enighet i stora frågor.

– Klustret bidrar till att så många som möjligt av beräknade 25 000 årsarbeten ska tillfalla våra lokala och regionala företag.

 

> Gå med i East Sweden Infra Cluster

 

STYRGRUPPEN

Arbetet i ESIC leds av en styrgrupp. För närvarande bestående av representanter från Kommunerna Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping samt Regionförbundet Sörmland, Region Östergötland och Östsvenska Handelskammaren. Styrgruppen är sammansatt för bred och relevant regional förankring.

Södertälje – Maria Carapi
Trosa – Jonas Ivervall
Nyköping – Maria Karlsson
Norrköping – Pontus Lindblom
Linköping – Erik Åqkvist

Region Östergötland – Malin Thunborg
Regionförbundet Sörmland – Maria Fyrby

Östsvenska Handelskammaren – Anna Axelsson och Charlotta Elliot.