13 maj – Fördjupning: Trade Finance Remburs

Dec 6, 2019

Anmäl dig HÄR.

Förbättrade kunskaper inom trade finance och riskhantering leder till både säkrare och bättre internationell affärer – vi lär dig hur!

Betalningsvillkoret remburs används ofta i internationella affärer. Genom att använda remburs som betalningsform reduceras riskerna som kan uppstå vid handel, förutsatt att rembursen konstruerats i enlighet med affärsavtalet. Den här utbildningen lär dig hur du hanterar det som ibland upplevs krångligt.

Med hjälp av praktiska och verklighetsbaserade case och exempel leder vi dig förbi potentiella fallgropar – och du får chans att ställa frågor från din ”rembursvardag” och få tips om hur du ska förenkla din remburshantering.

Utbildningen har som syfte att ge deltagarna en bättre förståelse för risker, lösningar och verktyg inom finansiering i samband med internationella affärer som till exempel valutor, riskminimering, lösningar och verktyg, remburser, bankgarantier, etcetera.

Kusen riktar sig till:
Dig som arbetar med internationella affärer i företag – försäljning och inköp samt du som arbetar med import- och exportdokument.

Innehåll och fokus:
Målet är att ge kursdeltagarna kunskap och förståelse om och kring Trade Finance generellt och i synnerhet remburs.

Hur man med olika verktyg och lösningar kan minimera risker och kostnader i samband med internationella affärer.
Vår kompetenta föreläsare från Swedbank kommer att basera utbildningen på praktiska och verklighetsbaserade exempel och case.

  • Generell genomgång av Trade Finance
  • Risker i samband med internationella affärer
  • Lösningar och verktyg
  • Remburs
  • Inkasso
  • Bankgarantier

Missa inte tillfället att få värdefulla kunskaper i hur du bäst hanterar ditt företags internationella affärer i praktiken.

Pris
För medlemmar i Handelskammaren: 4 850 sek ex moms
För icke medlemmar:  6 100 sek ex moms
Lunch och fika ingår i priset.

Föreläsare:
Ylva Westlund, Senior Trade Finance Specialist, Swedbank AB

Plats:
Kammarforum, Dalsgatan 13, Norrköping
09.00 – 16.00

Välkommen med din anmälan! 

 

Vill du lära dig mer?

Visste du att denna kurs ingår i vårt diplompaket? Du kan välja att läsa fyra kurser hos oss inom internationell handel under 2020. Se mer info och paketpris här. 

25 mars – Fördjupning: Incoterms som strategiskt verktyg

Dec 6, 2019

Anmäl dig HÄR.

Med denna kurs får du en fördjupning i Incoterms 2020. Du lär dig att minska risker och kostnader i internationella varutransporter.

Vi inleder med en uppfräschning av kunskaperna om Incoterms 2020 och går sedan vidare till diskussioner och grupparbeten. Verklighetsbaserade case är en viktig del.

Incoterms (leveransvillkor) är en internationell överenskommelse om hur ansvar och transportkostnader ska fördelas mellan säljare och köpare – hur produkter ska transporteras och vem som ansvarar för risken under transportens olika delar. För att avspegla världshandeln uppdateras Incoterms med jämna mellanrum. År 2019 presenteras Incoterms 2020 som träder i kraft första januari 2020.

Genom Fördjupningskurs om Incoterms 2020 lär du dig att förebygga och lösa situationer som kan uppstå i samband med varutransporter nationellt och internationellt. Du får en inblick i Incoterms senaste och äldre versioner, hur Incoterms spelar in på din affär och samspelar med betalnings- och försäkringsvillkoren.

Kursen riktar sig till:
Säljare, inköpare, logistikchef eller operativ personal som vill bli bättre på att använda Incoterms till affärens fördel.

Förkunskaper:
För att kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt rekommenderar vi att du har läst Kurs om villkor för betalning, leverans och försäkring eller är väl insatt på området.

Kursen fördjupar dig inom:

  • Incoterms samspel med betalnings- och försäkringsvillkor.
  • Hur Incoterms kan minska risken för kostsamma missförstånd under leverans.
  • Regelverket i Incoterms 2020 och skillnaderna mot Incoterms 2010.

Under kursen varvas föreläsning om Incoterms med grupparbeten där du får omsätta teorin i praktiska övningar.

Pris:
För medlemmar i Handelskammaren: 4 850 sek ex moms
För icke medlemmar:  6 100 sek ex moms
Lunch ingår i priset.

Föreläsare:
Peter Hellman, Västsvenska Handelskammaren

Plats:
Kammarforum
Dalsgatan 13, Norrköping
09.00 – 16.00

Välkommen med din anmälan!

 

Vill du lära dig mer?
Visste du att denna kurs ingår i vårt diplompaket? Du kan välja att läsa fyra kurser hos oss inom internationell handel under 2020. Se mer info och paketpris här. 

 

22 oktober – Fördjupning: Made in Sweden workshops

Dec 6, 2019

Anmäl dig HÄR.

Om du exporterar varor utanför EU har du säkert fått önskemål från kunderna om att utfärda ursprungsintyg för de sålda varorna.

Det finns två slags ursprungsbestämmelser. Vilka av dessa bestämmelser man ska använda sig av samt hur ursprungslandet fastställs beror på till vilka länder varan kommer att exporteras. En och samma vara kan faktiskt få olika ursprungsland beroende på vart varorna ska exporteras och vilka regler som används!

Under den här utbildningen kommer vi att gå igenom reglerna för hur man fastställer rätt ursprungsland, vilket slags ursprungsintyg som ska användas samt vilka beviskrav som finns. Flera praktiska övningsuppgifter kommer att gås igenom.

Praktiska övningar går som en röd tråd genom dagen.

Vem riktar sig kursen till?
Till handläggare av och ansvariga för frihandelsfrågor vid export eller import. Även de som arbetar med exportdokument eller svarar för inköp samt underleverantörer till exportindustrin bör delta i kursen.

Innehåll:
Varför finns ursprungsregler och vilka olika typer finns det?

Icke-förmånsberättigande ursprung
– Bestämmelserna i Tullkodex mm
– Certificate of origin

Förmånsberättigande ursprung

– Vilka frihandelsavtal har EU?
– Hur fastställer man en varas ursprungsland?
– Bearbetningsregler
– Kumulation av ursprung
– EUR 1-certifikat, fakturadeklaration och ATR-certifikat
– Beviskrav; Leverantörsdeklarationer

Praktiska övningsuppgifter

Pris:
För medlemmar i Handelskammaren: 4 850 sek ex moms
För icke medlemmar:  6 100 sek ex moms
Lunch ingår i priset.

Föreläsare:
Per Anders Lorentzon, Senior Advisor, Sydsvenska Handelskammaren

Plats:
Kammarforum
Dalsgatan 13, Norrköping
09.00 – 16.00

Vill du lära dig mer?
Visste du att denna kurs ingår i vårt diplompaket? Du kan välja att läsa fyra kurser hos oss inom internationell handel under 2020. Se mer info och paketpris här. 

25 mars – Diplomkurs: Fördjupning internationell handel

Dec 6, 2019

 

Anmäl dig HÄR.

Välkommen att gå Östsvenska Handelskammarens master class inom internationell handel. Vi ser att du som anmäler dig har grundkunskaper i de fyra utbildningsämnen som diplomeringen innehåller men att du vill förkovra dig ytterligare. De fyra kurserna nedan ingår i diplomkursen och medlemmar får förmånligt paketpris.

Samtliga utbildningstillfällen sker hos Östsvenska Handelskammaren på Dalsgatan 13 i Norrköping klockan 09.00 – 16.00.

 

25 mars: Fördjupning: Incoterms som strategiskt verktyg

Med denna kurs får du en fördjupning i Incoterms 2020. Du lär dig att minska risker och kostnader i internationella varutransporter.

Vi inleder med en uppfräschning av kunskaperna om Incoterms 2020 och går sedan vidare till diskussioner och grupparbeten. Verklighetsbaserade case är en viktig del.

Incoterms (leveransvillkor) är en internationell överenskommelse om hur ansvar och transportkostnader ska fördelas mellan säljare och köpare – hur produkter ska transporteras och vem som ansvarar för risken under transportens olika delar. För att avspegla världshandeln uppdateras Incoterms med jämna mellanrum. År 2019 presenteras Incoterms 2020 som träder i kraft första januari 2020.

Läs mer om denna kurs här.

13 maj: Fördjupning Trade Finance Remburs

Förbättrade kunskaper om finansiering och riskhantering leder till bättre och säkrare internationella affärer – vi lär dig hur!

Betalningsvillkoret remburs används ofta i internationella affärer. Genom att använda remburs som betalningsform reduceras riskerna som kan uppstå vid handel, förutsatt att rembursen konstruerats i enlighet med affärsavtalet. Den här utbildningen lär dig hur du hanterar det som ibland upplevs krångligt.

Med hjälp av praktiska och verklighetsbaswrade case och exempel leder vi dig över potentiella fallgropar – och du får chans att ställa frågor från din ”rembursvardag” och få tips om hur du ska förenkla din remburshantering.

Läs mer om denna kurs här.

 

22 oktober: Fördjupning: Made in Sweden -Workshops

Om du exporterar varor utanför EU har du säkert fått önskemål från kunderna om att utfärda ursprungsintyg för de sålda varorna.

Det finns två slags ursprungsbestämmelser. Vilka av dessa bestämmelser man ska använda sig av samt hur ursprungslandet fastställs beror på till vilka länder varan kommer att exporteras. En och samma vara kan faktiskt få olika ursprungsland beroende på vart varorna ska exporteras och vilka regler som används!

Under den här utbildningen kommer vi att gå igenom reglerna för hur man fastställer rätt ursprungsland, vilket slags ursprungsintyg som ska användas samt vilka beviskrav som finns. Flera praktiska övningsuppgifter kommer att gås igenom. Praktiska övningar går som en röd tråd genom dagen.

Läs mer om denna kurs här.

 

17 november: Fördjupning: Hela exportaffären

Om en exportaffär ska bli lyckad så måste alla komponenter som ingår tas med. Dessutom så måste de olika delarna fungera med varandra om resultatet ska bli som önskat.

Många gånger så glömmer man bort delar i affären vilket många gånger leder oönskat resultat för säljaren, vilket ofta innebär att vinstmarginalen blir sämre än förväntat.

Kursen poängterar vad man bör tänka på och hur man bör tänka för att undvika onödiga problem. Vi belyser betalnings-, leverans- och försäkringsvillkor i kombination med tullregler och dokumentation, dvs. huvudkomponenterna i exportaffären.

Teori genom föreläsning varvas med praktik genom grupparbeten kring praktiska övningsexempel som behandlar praktiska fall.

Läs mer om denna kurs här.

 

Pris:

Diplompaket med fyra kurser för medlemmar: 16.000 sek ex moms (ordinarie pris 19.400 sek + moms).

Diplompaket med fyra kurser för icke medlemmar: 21.500 sek ex moms (ordinarie pris 24.000 sek + moms).

 

17 november – Fördjupning: Hela exportaffären

Dec 6, 2019

Om en exportaffär ska bli lyckad bör alla komponenter som ingår tas med – till exempel koppling mellan betalnings- och leveransvillkor, tullregler, samt vilka dokument som krävs. Inte nog med det, de olika delarna måste även fungera på ett optimalt sätt mellan varandra för att resultatet skall bli så bra som möjligt. Många gånger så glömmer man bort viktiga delar i affären vilket ofta leder till högre risker och kostnader och i slutändan en lägre vinstmarginal.

16 september – Incoterms 2020, Norrköping

Dec 3, 2019

Välkommen att anmäla dig HÄR.

Nytt Incoterms – vad händer? 1 januari 2020 så gäller en ny version av Incoterms. ICC fyller 100 år nästa år och det firas med ett nytt Incoterms.

Incoterms® 2010 håller just nu på att revideras för att svara mot de förändringar som ägt rum de senaste 10 åren, som t.ex. ökade krav på säkerhetsprocedurer. Under de senaste två åren har ICC:s globala nätverk konsulterats i arbetet med nya Incoterms® 2020. Den nya utgåvan kommer att lanseras under ICC:s 100-årsfirande 2019 och träder i kraft i januari 2020. En viktig anledning att uppdatera regelverket är att göra reglerna så lättillgängliga som möjligt, för att kunna hjälpa användare världen över att undvika dyra misstag genom att välja rätt Incoterm för just deras affär.

Incoterms®2010 kommer att fortsätta att leva vid sidan av den nya versionen, Incoterms®2020, och då blir det extra viktigt att förstå hur de båda versionerna skiljer sig från varandra.

Få en förståelse för leveransvillkorens direkta och indirekta koppling mellan leverans- och betalningsvillkor, såväl som vad konsekvensen kan bli vid en oväntad händelse som t.ex. om godset blir skadat eller försenat.

Utbildningen ger deltagarna underlag för att kunna skapa standarder som motsvarar hur företaget vill bedriva sin handel med motparten.

En stor del av kursen är byggd på praktiska ”case”

Utbildare: Peter Hellman

Tid:
08.30-15.30

Plats:
Kammarforum, Dalsgatan 13, Norrköping

Kontakt:
magnus.lindahl@east.cci.se

Pris:
4 850 kr ex moms för medlemmar i Handelskammaren
6 100 kr ex moms för övriga deltagare
Anmälan är bindande, men att platsen kan överlåtas till annan person.

11 februari – Incoterms 2020, Linköping

Dec 3, 2019

Välkommen att anmäla dig HÄR.

Nytt Incoterms – vad händer? 1 januari 2020 så gäller en ny version av Incoterms. ICC fyller 100 år nästa år och det firas med ett nytt Incoterms.

Incoterms® 2010 håller just nu på att revideras för att svara mot de förändringar som ägt rum de senaste 10 åren, som t.ex. ökade krav på säkerhetsprocedurer. Under de senaste två åren har ICC:s globala nätverk konsulterats i arbetet med nya Incoterms® 2020. Den nya utgåvan kommer att lanseras under ICC:s 100-årsfirande 2019 och träder i kraft i januari 2020. En viktig anledning att uppdatera regelverket är att göra reglerna så lättillgängliga som möjligt, för att kunna hjälpa användare världen över att undvika dyra misstag genom att välja rätt Incoterm för just deras affär.

Incoterms®2010 kommer att fortsätta att leva vid sidan av den nya versionen, Incoterms®2020, och då blir det extra viktigt att förstå hur de båda versionerna skiljer sig från varandra.

Få en förståelse för leveransvillkorens direkta och indirekta koppling mellan leverans- och betalningsvillkor, såväl som vad konsekvensen kan bli vid en oväntad händelse som t.ex. om godset blir skadat eller försenat.

Utbildningen ger deltagarna underlag för att kunna skapa standarder som motsvarar hur företaget vill bedriva sin handel med motparten.

En stor del av kursen är byggd på praktiska ”case”

Utbildare: Peter Hellman

Tid:
08.30-15.30

Plats:
Cleantech Park, Gjuterigatan 1c, Linköping

Kontakt:
magnus.lindahl@east.cci.se

Pris:
4 850 kr ex moms för medlemmar i Handelskammaren
6 100 kr ex moms för övriga deltagare
Anmälan är bindande, men att platsen kan överlåtas till annan person.

26 november 2020 – styrelseutbildning Linköping – Rätt fokus i styrelsearbetet

okt 16, 2019

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

12 november 2020 – styrelseutbildning Nyköping – Rätt fokus i styrelsearbetet

okt 16, 2019

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

25 augusti 2020 – styrelseutbildning Norrköping – Rätt fokus i styrelsearbetet

okt 16, 2019

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.