100-listan

Det behövs fler kvinnor i bolagsstyrelserna! Därför finns 100-listan. Ett initiativ för att lyfta fram kompetenta kvinnliga kandidater.

Östsvenska Handelskammaren, ALMI, Norrköpings näringslivskontor, NuLink, Region Östergötland samt Tillväxtverket lät under våren 2014 göra en undersökning om hur det ser ut med kompetens och jämställdhet i styrelserna i regionen. Resultatet av enkäten som besvarats av ca 150 stora företag visade tydligt att det är en snedfördelning i styrelserummen där endast 24 % är kvinnor. Denna siffra motsvarar ungefär snittet i övriga Sverige. 

100-listan är skapad för att öka styrelsekompetensen i regionen och för fler kvinnor i styrelserummen. Listan består av en skarp samling styrelsekompetenta kvinnor med mycket kunskap och erfarenhet.

>> Läs mer på 100-listans hemsida
>> Se hela listan här

Webb

 

För mer information

Anna Axelsson

Verksamhetschef

Tel: 011-285038