Vision East Sweden


Tillsammans för internationell lyskraft!

"Tillsammans för internationell lyskraft" är ett visionsprogram för framtidsregionen East Sweden som näringslivet tagit fram. Nedan kan du läsa de viktigaste områdena och åtgärderna som vi behöver arbeta med!   

Det här är Vision East Sweden

Ett 20-tal stora företag i Östergötland och Sörmland kraftsamlar tillsammans med Handelskammaren i satsningen Vision East Sweden. En god grund har lagts i varumärket East Sweden. Nu vill initiativtagarna ta nästa steg i arbetet för att bli en av Sveriges mest intressanta tillväxtregioner. 

Vision East Sweden är en tillväxtinriktad framtidssatsning där regionens tyngsta och mest engagerade företag gått samman. Gruppen vill kraftsamla för att bli en positiv med och motpart till det offentliga i frågor om regionens framtid, hur vi ska marknadsföra oss och hur vi ska bli än mer attraktiva för företag, investerare, besökare och inflyttare.

 

Ladda ner >>

> Visionsprogrammet (full version)
> Handout

 Bolagen 

Kontakt


Johanna Palmér

 

Vision East Sweden
på 5 minuter >>