Medlingsinstitut

Tvistlösning genom vårt medlingsinstitut är ett snabbt och billigt förfarande. Ett tips är att använda medlingsinstitutets klausul vid avtal för effektivare tvistlösning.

Medling är en form av tvistlösning som kan väljas som alternativ till domstolsprocess eller skiljeförfarande när parterna önskar en samförståndslösning. Medlingsinstitutet har tagit fram regler för hur en medling kan gå till.

Fördelarna är att man får en snabb och kostnadseffektiv lösning på tvisten där affärsrelationen förhoppningsvis kan bevaras. Parterna kan därigenom lägga energi och resurser på andra mer lönsamma projekt.

Medling bygger på att parterna är överens om att tvisten ska lösas med hjälp av en medlare. En sådan överenskommelse kan tas in i affärskontraktet som en tvistlösningsklausul.

Fördelar med medling

Snabbt – Medlaren har två månader på sig att slutföra sitt uppdrag.

Kostnadseffektivit – Genom en snabb och prisvärd lösning kan parterna lägga energi och resurser på andra, mer lönsamma, projekt.

Båda parter vinner – Resultatet är en samförståndslösning som betyder att affärsrelationen ofta kan bibehållas.

Exekutionstitel – Medlingsresultatet kan fastställas i en skiljedom.

Diskretion – ingen insyn för utomstående

För mer information

Anna Axelsson

Verksamhetschef

Tel: 011-285038