Offentlig upphandling

Se till att få din bit av kakan! I Sverige köper den offentliga sektorn för ca 500 miljarder kronor varje år. Inom EU är motsvarande siffra 13 000 miljarder kronor, eller mer än sex gånger så mycket som värdet av Sveriges årliga samlade produktion av varor och tjänster.

Handelskammarens roll
Vi arbetar för att påverka våra politikerna när det gäller förbättring av lagarna och reglerna som rör området – allt för att få en mer effektiv marknad för offentlig upphandling. Handelskammarens experter kan ge rådgivning till våra medlemsföretag i frågor som rör offentlig upphandling.

För mer information

Anna Axelsson

Verksamhetschef

Tel: 011-285038