ATA-carnet – passet för dina varor

Ska ni på mässa, transportera varuprover eller yrkesutrustning? 

Handelskammarens ATA-carnet (uttalas karné), är en förenklad tullhandling. Det fungerar som ett varupass vid temporär införsel av varor i ett land. Den gör det möjligt att tull- och momsfritt medföra utställningsmaterial, varuprover och yrkesutrustning till ett 70-tal länder världen över. I carneten finns en in- och utförselkupong för varje land som ska besökas. Kupongen lämnas vid ankomst och avresa till och från respektive land och inga andra tulldokument behöver upprättas.

>> Mall att fylla i för ansökan av ATA-carnet

När du fyllt i ATA-carnetansökan skickar du den till Handelskammaren via mail . ATA-carneten kan hämtas efter tre dagar på Handelskammarens kontor i Norrköping på Dalsgatan 13, eller skickas till er önskade adress.

 

NYHET:

Kina accepterar nu samtliga varukategorier för ATA-carnet.
Vi är glada att meddela att Kina sedan 9 januari 2019 accepterar varuprover och yrkesutrustning, utöver utställningsgods. En till glädjande nyhet är att sista dagen för återexport från Kina med en ATA-carnet nu kommer att vara det datum som är angett på carneten som sista giltighetsdag. Tidigare har sista dagen för återexport vanligtvis varit upp till sex månader efter att den tillfälliga importen ägt rum. 

 

FRÅGOR & SVAR OM ATA-CARNET
___

Till vilka länder kan jag använda mig av en ATA-carnet?

Klicka här för pdf över vilka länder som tar emot ATA.

Vad kostar en ATA-carnet?

Priset varierar beroende på om ert företag är medlemmar i Handelskammaren eller inte, varornas värdet samt antal resor.
>> Prislista

Hur många resor kan man göra med ATA-carneten?

Samma ATA-carnet kan användas till flera länder/resor under giltighetstiden förutsatt att varorna är desamma. Max 10 resor/carnet. Ange vid beställning hur många resor det handlar om.

Hur fort kan vi få ATA-carneten?

Det kan variera men vid normalt förfarande tar det ca tre arbetsdagar

Måste vi ha en ATA-carnet?

En ATA-carnet är ett alternativ till att deponera tull och moms. Att resa med en carnet ger ett förenklat förfarande vid temporär export från Sverige.

Hur länge är en ATA-carnet giltig?

Carnetens giltighetstid är ett år. Tidsfristen för tillfällig tullfrihet varierar i olika länder och kan dock vara kortare än carnetens giltighetstid. Utställningsvaror ska oftast återutföras senast tre månader efter att utställningen avslutats. För mer information kontakta oss på Handelskammaren.

Vad gör vi om tullens öppettider ej överensstämmer med vår resa?

Det är viktigt att ni tar reda på om att carnetexpeditionen vid respektive gräns är öppen vid ankomst och avresa. Om resa sker på annan tid än carnetexpeditionens öppettider kan ni avtala tid med berört kontor i respektive land.

För mer information

Anneli Forsman

Ekonomi och Handelsdokument

Tel: 011-285034