EUR.1-certifikat & A.TR.

Vid export av varor från EU till vissa länder utanför EU som EU har frihandelsavtal med, kan varan vid importen till dessa länder bli helt eller delvis befriad från importtull. Villkoret är att varan är en s.k. ursprungsvara, vilket vid importtillfället kan bevisas med ett varucertifikat EUR.1. Ett sådant ursprungsbevis upprättas på initiativ av exportören. Exportören ansvarar för att en vara som tas upp i ett varucertifikat EUR.1 uppfyller kraven för att få räknas som en ursprungsvara. EUR.1-certifikaten stämplades tidigare av tullen men från och med nu kan du få dessa även på Handelskammaren.

I dessa länder kan du använda EUR.1-certifikat

>> Komplett lista se här.

Pris (ex moms)
Avgiften för legalisering av EUR.1-certifikaten är enhetlig, oavsett medlemsskap i Handelskammaren.

440 kr exkl moms och 550 kr inkl moms.

Handelskammaren säljer även EUR.1-blanketter. För aktuella priser på EUR.1-blanketter vänligen hör av dig till någon av kontaktpersonerna listade i mittkolumnen.

Tips om Frihandelsguiden
Frihandelsguiden är ett hjälpmedel för att underlätta för dig att ta reda på om en viss vara:
– får tas upp i ett varucertifikat EUR.1
– ska omfattas av en fakturadeklaration
– ska tas upp i en leverantörsdeklaration.

Med hjälp av frihandelsguiden kan du komma fram till vad som gäller för din vara utan att behöva känna till alla regler i detalj. Du hittar den på:

https://www.business-sweden.se/Export/tjanster/utbildningar-och-guider/guider-om-exportregler/Frihandelsguiden/

Frihandelshandboken
Villkoren och reglerna för EUR.1-användning finns i EU:s avtal om frihandel med de aktuella länderna

Ansökan om EUR-1-certifikat
>> Att fylla i ett EUR.1-certifikat
>> Mall att fylla i EUR.1-certifikat

Efter ifyllt EUR-1-certifikat skall det legaliseras vilket görs på närmsta Handelskammarkontor eller Tullkontor. För att se Handelskammarens kontor och öppettider, klicka här. Det går också att posta dokumenten till Handelskammaren på:

Östsvenska Handelskammaren
Box 214
601 04 Norrköping

Dokumenten skickas tillbaks till er redan samma dag som de kom till oss.

Ansökan om A.TR.
>> Mall att fylla i A.TR.

Handelskammaren kan ej utfärda dessa dokument utan vi hänvisar till Tullen.

Vanliga frågor & svar

När används en EUR.1?
Den används till de länder som har slutit frihandelsavtal med EU. Den ger tullförmån för varor tillverkade inom gemenskapen.

Behövs det en fakturakopia vid utfärdande av EUR.1?
Ja, det behövs alltid en fakturakopia som styrker ursprunget.

Går det att utfärda en EUR.1 i efterhand?
Ja, det går att utfärda en EUR-1 i efterhand eller som ersättning för förlorat originalcertifikat.

För mer information

Anneli Forsman

Ekonomi och Handelsdokument

Tel: 011-285034