Ursprungscertifikat

Vid export till många länder utanför EU krävs ett bevis om varors ursprung, ett sk ursprungscertifikat (Certificate of Origin).

Vid export ta reda på vilka dokumentkrav som gäller i det land du ska exportera varor till och hur många exemplar av ursprungscertifikatet som krävs (det kan variera inom samma land). Intyget ska göras på fastställd blankett som du kan beställa hos oss.

>>Mall för att fylla i ett ursprungscertifikat hittar du här.
>>Så här fyller du i ett ursprungscertifikat.

När ni ansöker om era Ursprungscertifikat digitalt i EssCert kommer ni i fortsättningen även att få en ICC Quality Label. Denna stämpel verifierar att vi på Östsvenska Handelskammaren är ackrediterade av ICC (International Chamber of Commers). Det underlättar när dina dokument når exportlandet då äktheten av ditt Ursprungscertifikat kan kontrolleras i en internationell  databas där man ser att dokumentet är äkta och certifierat av oss. Ingen extra kostnad – men högre säkerhet och status på ditt dokument! Om du inte redan är ansluten till EssCert, kontakta oss!

För mer information

Anneli Forsman

Ekonomi och Handelsdokument

Tel: 011-285034