Näringspolitik

Östsvenska Handelskammaren verkar i en region som har potential att bli en av Sveriges mest spännande tillväxtregioner och få ännu mer av internationell lyskraft! Vi är övertygade om att vägen dit går via att vi blir fler och att vi får fler och växande företag.

Det funktionella stråket från Stockholm till Östergötland står inför stora tillväxtmöjligheter när Ostlänken, Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt, ska färdigställas.  För att regionen ska utvecklas positivt måste det hela tiden finnas krafter som arbetar med att utveckla, förändra och förbättra. Och där kommer vi in – vi ska påminna om den större bilden med de möjligheter och brister som finns, ge förslag på vad som kan göras och driva på för att ta vara på möjligheterna och undanröja hinder.

>> Läs mer om vårt näringspolitiska program här.

För mer information

Tel: