Nätverket CSR East Sweden

– för en hållbar utveckling i Östergötland

CSR East Sweden är en plattform för samverkan kring CSR och hållbarhet mellan privat, offentlig och idéburen verksamhet samt akademi.

Nätverket grundades 2017 och jobbar för att ta tillvara våra medlemmars och samhällets intressen som rör CSR och hållbarhet. Vi bidrar till inspiration, kunskap, samverkan och aktiviteter som leder till ett mer hållbart samhälle, konkurrenskraftigare företag och en mer attraktiv region att leva i. Sedan våren 2019 ingår CSR East Sweden i Handelskammarens utbud av nätverk.

För en långsiktigt hållbar, medveten och ansvarstagande tillväxt och samhällsutveckling i Östergötland

 

Vår verksamhetsidé är att verka för regionens utveckling och attraktionskraft genom att:

 

Vårt nätverk ska genomsyras av våra värdeord:

Vi är ansvarstagande: Nätverket ska vara ansvarstagande med tyngdpunkt inom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Motsvarande ansvar åligger föreningens medlemmar enligt våra medlemsprinciper.

Vi ska vara inspirerande: Nätverket ska inspirera medlemmar och samhället i stort till att göra skillnad inom CSR-området.

Vi arbetar inkluderande: I vår region finns många olika kompetenser och erfarenheter som vi måste ta tillvara. Tillsammans kan vi göra skillnad. Alla ska kunna ta del av och dela med sig av goda exempel och initiativ inom CSR-området.

 

CSR East Sweden har en egen hemsida, läs gärna mer där.

För mer information

Anna Axelsson

Verksamhetschef

Tel: 011-285038