Workspace Small

jan 4, 2017

Har du behov av en arbetsplats för längre eller kortare tid? Eller behöver någonstans att sitta och jobba i bara några timmar?

Virtuellt kontor

jan 4, 2017

Exklusivt för medlemmar i Östsvenska Handelskammaren

 • Ditt företags besöks- och postadress hos oss genom företagsnamn i entrén
 • Dygnet runt access till loungen genom personlig tagg
 • Tillgång till skrivare/kopiator/scanner genom ditt personliga konto
 • Fri tillgång till vårt ekologiska kaffe och thebar
 • Fri tillgång till vår gemensamma lounge för informella möten
 • Färska dagstidningar (Dagens Industri, Svenska Dagbladet, NT, Corren  och Sörmlands Nyheter)
 • Fri tillgång tlil internet via WiFi
 • Receptionsservice under kontorstid där vi hjälper dig ta emot dina bokade besök och en del enklare administrativa sysslor, såsom kopiering
 • Lämna in din kemtvätt eller skor för klackning
 • Möjlighet att boka konferensrum, pris från 200 kr/tim

Totalpris: 500 kr/mån

BOKA VIRTUELLT KONTOR PÅ

011-19 69 90 eller på kammarforum@east.cci.se

Nätverket CSR East Sweden

mar 27, 2016

– för en hållbar utveckling i Östergötland

CSR East Sweden är en plattform för samverkan kring CSR och hållbarhet mellan privat, offentlig och idéburen verksamhet samt akademi.

Nätverket grundades 2017 och jobbar för att ta tillvara våra medlemmars och samhällets intressen som rör CSR och hållbarhet. Vi bidrar till inspiration, kunskap, samverkan och aktiviteter som leder till ett mer hållbart samhälle, konkurrenskraftigare företag och en mer attraktiv region att leva i. Sedan våren 2019 ingår CSR East Sweden i Handelskammarens utbud av nätverk.

För en långsiktigt hållbar, medveten och ansvarstagande tillväxt och samhällsutveckling i Östergötland

 

Vår verksamhetsidé är att verka för regionens utveckling och attraktionskraft genom att:

 • utgöra den naturliga plattformen för CSR-frågor genom inspiration, debatt, diskussioner och erfarenhetsutbyte
 • samla och synliggöra regionala CSR-initiativ och goda exempel
 • skapa förutsättningar för och initiera tvärsektoriella samarbeten
 • stödja medlemmarna till att vara föregångare och föredömen för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla de 17 globala hållbarhetsmålen som FN har fastställt.

 

Vårt nätverk ska genomsyras av våra värdeord:

Vi är ansvarstagande: Nätverket ska vara ansvarstagande med tyngdpunkt inom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Motsvarande ansvar åligger föreningens medlemmar enligt våra medlemsprinciper.

Vi ska vara inspirerande: Nätverket ska inspirera medlemmar och samhället i stort till att göra skillnad inom CSR-området.

Vi arbetar inkluderande: I vår region finns många olika kompetenser och erfarenheter som vi måste ta tillvara. Tillsammans kan vi göra skillnad. Alla ska kunna ta del av och dela med sig av goda exempel och initiativ inom CSR-området.

 

CSR East Sweden har en egen hemsida, läs gärna mer där.

För mer information

Anna Axelsson

Verksamhetschef

Tel: 011-285038

Näringspolitik

mar 27, 2016

Östsvenska Handelskammaren verkar i en region som har potential att bli en av Sveriges mest spännande tillväxtregioner och få ännu mer av internationell lyskraft! Vi är övertygade om att vägen dit går via att vi blir fler och att vi får fler och växande företag.

ATA-carnet – passet för dina varor

mar 21, 2016

Ska ni på mässa, transportera varuprover eller yrkesutrustning? 

Handelskammarens ATA-carnet (uttalas karné), är en förenklad tullhandling. Det fungerar som ett varupass vid temporär införsel av varor i ett land. Den gör det möjligt att tull- och momsfritt medföra utställningsmaterial, varuprover och yrkesutrustning till ett 70-tal länder världen över. I carneten finns en in- och utförselkupong för varje land som ska besökas. Kupongen lämnas vid ankomst och avresa till och från respektive land och inga andra tulldokument behöver upprättas.

>> Mall att fylla i för ansökan av ATA-carnet

När du fyllt i ATA-carnetansökan skickar du den till Handelskammaren via mail . ATA-carneten kan hämtas efter tre dagar på Handelskammarens kontor i Norrköping på Dalsgatan 13, eller skickas till er önskade adress.

 

NYHET:

Kina accepterar nu samtliga varukategorier för ATA-carnet.
Vi är glada att meddela att Kina sedan 9 januari 2019 accepterar varuprover och yrkesutrustning, utöver utställningsgods. En till glädjande nyhet är att sista dagen för återexport från Kina med en ATA-carnet nu kommer att vara det datum som är angett på carneten som sista giltighetsdag. Tidigare har sista dagen för återexport vanligtvis varit upp till sex månader efter att den tillfälliga importen ägt rum. 

 

FRÅGOR & SVAR OM ATA-CARNET
___

Till vilka länder kan jag använda mig av en ATA-carnet?

Klicka här för pdf över vilka länder som tar emot ATA.

Vad kostar en ATA-carnet?

Priset varierar beroende på om ert företag är medlemmar i Handelskammaren eller inte, varornas värdet samt antal resor.
>> Prislista

Hur många resor kan man göra med ATA-carneten?

Samma ATA-carnet kan användas till flera länder/resor under giltighetstiden förutsatt att varorna är desamma. Max 10 resor/carnet. Ange vid beställning hur många resor det handlar om.

Hur fort kan vi få ATA-carneten?

Det kan variera men vid normalt förfarande tar det ca tre arbetsdagar

Måste vi ha en ATA-carnet?

En ATA-carnet är ett alternativ till att deponera tull och moms. Att resa med en carnet ger ett förenklat förfarande vid temporär export från Sverige.

Hur länge är en ATA-carnet giltig?

Carnetens giltighetstid är ett år. Tidsfristen för tillfällig tullfrihet varierar i olika länder och kan dock vara kortare än carnetens giltighetstid. Utställningsvaror ska oftast återutföras senast tre månader efter att utställningen avslutats. För mer information kontakta oss på Handelskammaren.

Vad gör vi om tullens öppettider ej överensstämmer med vår resa?

Det är viktigt att ni tar reda på om att carnetexpeditionen vid respektive gräns är öppen vid ankomst och avresa. Om resa sker på annan tid än carnetexpeditionens öppettider kan ni avtala tid med berört kontor i respektive land.

För mer information

Anneli Forsman

Ekonomi och Handelsdokument

Tel: 011-285034

Utbildningar styrelse och ledning

mar 18, 2016

Östsvenska Handelskammarens medlemsföretag ska ha de bästa tänkbara förutsättningarna för att bedriva sin verksamhet i vår region. Handelskammaren arrangerar därför utbildningar och seminarier kontinuerligt inom en rad olika områden. Läs om dem här.

Besiktning och värderingsmän

mar 11, 2016

Behöver du få ditt bohag värderat? Eller söker du efter någon som kan ge en opartisk värdering av din bil? Då kan Handelskammaren hjälpa dig genom att förmedla kontakt till besiktnings- och värderingsmän.

Handelskamrarna förordnar besiktnings- och värderingsmän som har lång erfarenhet inom sina områden.

>> Läs mer på besiktning.nu

Förvaring av källkod

mar 11, 2016

Säkra ditt företags IT-investering genom att deponera källkoden hos Handelskammaren.

Våra deponeringsavtal, som reglerar när koden för en programvara får lämnas ut, är framtagna av Sveriges ledande avtalsjurister.

>> Läs mer här.

Medlingsinstitut

mar 11, 2016

Tvistlösning genom vårt medlingsinstitut är ett snabbt och billigt förfarande. Ett tips är att använda medlingsinstitutets klausul vid avtal för effektivare tvistlösning.

Medling är en form av tvistlösning som kan väljas som alternativ till domstolsprocess eller skiljeförfarande när parterna önskar en samförståndslösning. Medlingsinstitutet har tagit fram regler för hur en medling kan gå till.

Fördelarna är att man får en snabb och kostnadseffektiv lösning på tvisten där affärsrelationen förhoppningsvis kan bevaras. Parterna kan därigenom lägga energi och resurser på andra mer lönsamma projekt.

Medling bygger på att parterna är överens om att tvisten ska lösas med hjälp av en medlare. En sådan överenskommelse kan tas in i affärskontraktet som en tvistlösningsklausul.

Fördelar med medling

Snabbt – Medlaren har två månader på sig att slutföra sitt uppdrag.

Kostnadseffektivit – Genom en snabb och prisvärd lösning kan parterna lägga energi och resurser på andra, mer lönsamma, projekt.

Båda parter vinner – Resultatet är en samförståndslösning som betyder att affärsrelationen ofta kan bibehållas.

Exekutionstitel – Medlingsresultatet kan fastställas i en skiljedom.

Diskretion – ingen insyn för utomstående

Offentlig upphandling

mar 11, 2016

Se till att få din bit av kakan! I Sverige köper den offentliga sektorn för ca 500 miljarder kronor varje år. Inom EU är motsvarande siffra 13 000 miljarder kronor, eller mer än sex gånger så mycket som värdet av Sveriges årliga samlade produktion av varor och tjänster.

Handelskammarens roll
Vi arbetar för att påverka våra politikerna när det gäller förbättring av lagarna och reglerna som rör området – allt för att få en mer effektiv marknad för offentlig upphandling. Handelskammarens experter kan ge rådgivning till våra medlemsföretag i frågor som rör offentlig upphandling.