Förvaring av källkod

mar 11, 2016

Säkra ditt företags IT-investering genom att deponera källkoden hos Handelskammaren.

Våra deponeringsavtal, som reglerar när koden för en programvara får lämnas ut, är framtagna av Sveriges ledande avtalsjurister.

>> Läs mer här.

Medlingsinstitut

mar 11, 2016

Tvistlösning genom vårt medlingsinstitut är ett snabbt och billigt förfarande. Ett tips är att använda medlingsinstitutets klausul vid avtal för effektivare tvistlösning.

Medling är en form av tvistlösning som kan väljas som alternativ till domstolsprocess eller skiljeförfarande när parterna önskar en samförståndslösning. Medlingsinstitutet har tagit fram regler för hur en medling kan gå till.

Fördelarna är att man får en snabb och kostnadseffektiv lösning på tvisten där affärsrelationen förhoppningsvis kan bevaras. Parterna kan därigenom lägga energi och resurser på andra mer lönsamma projekt.

Medling bygger på att parterna är överens om att tvisten ska lösas med hjälp av en medlare. En sådan överenskommelse kan tas in i affärskontraktet som en tvistlösningsklausul.

Fördelar med medling

Snabbt – Medlaren har två månader på sig att slutföra sitt uppdrag.

Kostnadseffektivit – Genom en snabb och prisvärd lösning kan parterna lägga energi och resurser på andra, mer lönsamma, projekt.

Båda parter vinner – Resultatet är en samförståndslösning som betyder att affärsrelationen ofta kan bibehållas.

Exekutionstitel – Medlingsresultatet kan fastställas i en skiljedom.

Diskretion – ingen insyn för utomstående

Offentlig upphandling

mar 11, 2016

Se till att få din bit av kakan! I Sverige köper den offentliga sektorn för ca 500 miljarder kronor varje år. Inom EU är motsvarande siffra 13 000 miljarder kronor, eller mer än sex gånger så mycket som värdet av Sveriges årliga samlade produktion av varor och tjänster.

Handelskammarens roll
Vi arbetar för att påverka våra politikerna när det gäller förbättring av lagarna och reglerna som rör området – allt för att få en mer effektiv marknad för offentlig upphandling. Handelskammarens experter kan ge rådgivning till våra medlemsföretag i frågor som rör offentlig upphandling.

Betrodd tredjepart

mar 11, 2016

En betrodd tredje part är en person eller organ som erkänns vara oberoende av inblandade parter vad det avser ärende som behandlas. Här kan ni se vilka tjänster vår verksamhet omfattar.

East Sweden Infra Cluster

mar 11, 2016

East Sweden Infra Cluster är en plattform och arena för det nätverkande och samarbete som är nödvändigt för att kunna konkurrera om de stora uppdragen kopplade till Ostlänken.

100-listan

mar 11, 2016

Det behövs fler kvinnor i bolagsstyrelserna! Därför finns 100-listan. Ett initiativ för att lyfta fram kompetenta kvinnliga kandidater.

100-listan är skapad för att öka styrelsekompetensen i regionen och för fler kvinnor i styrelserummen. Listan består av en skarp samling styrelsekompetenta kvinnor med mycket kunskap och erfarenhet.

>> Läs mer på 100-listans hemsida

 

 

Webb

För mer information

Anna Axelsson

Verksamhetschef

Tel: 011-285038

Styrelseutbildning

mar 11, 2016

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för företagets utveckling, och konkurrenskraften ökar om styrelsen är rätt sammansatt, gör rätt saker och har rätt arbetsformer. Handelskammaren har under många år arbetat med styrelseutbildningar, nätverk och påverkansarbete för att öka kompetensen i regionens styrelser och erbjuder ett brett utbud av tjänster inom området.

>> Våra utbildningar

För mer information

Anna Axelsson

Verksamhetschef

Tel: 011-285038

Styrelsekompetens

mar 11, 2016

Styrelsen är en avgörande resurs i ett bolag och för Handelskammarens medlemmar är rätt kompetens i styrelserummen en viktig fråga. Läs om våra olika engagemang här.

Ursprungscertifikat

mar 10, 2016

Vid export till många länder utanför EU krävs ett bevis om varors ursprung, ett sk ursprungscertifikat (Certificate of Origin).

Vid export ta reda på vilka dokumentkrav som gäller i det land du ska exportera varor till och hur många exemplar av ursprungscertifikatet som krävs (det kan variera inom samma land). Intyget ska göras på fastställd blankett som du kan beställa hos oss.

>>Mall för att fylla i ett ursprungscertifikat hittar du här.
>>Så här fyller du i ett ursprungscertifikat.

NYHET – När ni ansöker om era Ursprungscertifikat digitalt i TradeCert kommer ni i fortsättningen även att få en ICC Quality Label. Denna stämpel verifierar att vi på Östsvenska Handelskammaren är ackrediterade av ICC (International Chamber of Commers). Det underlättar när dina dokument når exportlandet då äktheten av ditt Ursprungscertifikat kan kontrolleras i en internationell  databas där man ser att dokumentet är äkta och certifierat av oss.Ingen extra kostnad – men högre säkerhet och status på ditt dokument! Om du inte redan är ansluten till TradeCert, kontakta oss!

För mer information

Anneli Forsman

Ekonomi och Handelsdokument

Tel: 011-285034