Styrelseutbildning

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för företagets utveckling, och konkurrenskraften ökar om styrelsen är rätt sammansatt, gör rätt saker och har rätt arbetsformer. Handelskammaren har under många år arbetat med styrelseutbildningar, nätverk och påverkansarbete för att öka kompetensen i regionens styrelser och erbjuder ett brett utbud av tjänster inom området.

>> Våra utbildningar

För mer information

Anna Axelsson

Verksamhetschef

Tel: 011-285038