CERTIFIERING internationell handel 2019 Norrköping

Vi erbjuder en certifiering i export- och importhantering där följande utbildningar ingår under 2019. Efter året erhåller du ett diplom på att du gått Östsvenska Handelskammarens certifieringskurser.

ANMÄL DIG HÄR

Export- & importdokument, 13 februari, Norrköping, 

Grundkurs i Tullhantering, 12 mars, Norrköping

Betalnings-, leverans- och försäkringsvillkor, 4 april, Norrköping

Internationella avtal för icke-jurister, 11 september, Norrköping

 

PRIS:

13000 kr ex moms för medlemmar i Handelskammaren

15000 kr ex moms för övriga deltagare

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person.

 

Export och importdokument

Upplever du dokumenthanteringen vid export/import som krånglig och omfattande? Då är detta utbildningen för dig.

Export och importdokumentation är en grundläggande kurs för dig som hanterar internationella affärer rent praktiskt.

Vi går igenom vilka dokument som är obligatoriska respektive frivilliga, vem som utfärdar vilka dokument samt vad man bör tänka på när man fyller i och hanterar dem.

VI GER DIG KUNSKAP INOM:

 1. Kort genomgång av leveransvillkor.
 2. Transportmedel och lastbärare.
 3. Genomgång av reella fall från remburs till leverans.
 4. Vokabulär och förkortningar inom branschen.
 5. Behandling av en mängd dokument; Bill of lading, enhetsdokument, ursprungsintyg, EUR-certifikat, GSP-certifikat, ATA-carnet, frakthandlingar såsom CMR, AWB och FCR samt olika intyg.

 

Grundkurs i Tullhantering

En grundkurs i tullhantering. Lär dig hur du hanterar tulldeklarationer, ursprungsregler, returer och ATA-Carneter med mera.

Vilka kunskaper behöver importörer för att förtullningen ska bli smidig och rätt? Krävs licens? Utgår antidumpningstull? Vi går igenom ursprungsregler och ursprungshandlingar, stat.nr och klassificering.

Ur exportörens synvinkel är de viktigt att veta hur man hanterar returer, samt när man använder betalningsfaktura respektive proforma. För att undvika förtullning vid t ex mässbesök används med fördel en ATA-carnet vilket vi också berättar mer om.

VI GER DIG KUNSKAP INOM:

 1. Tulldeklarationer
 2. Tillstånd
 3. Styrkande handlingar
 4. Klassificering. Hur man hittar rätt nummer
 5. Lagar och regler kring Tull. UCC
 6. Monetärt tullvärde och vad den används till
 7. Hur ser ett Tullförfarande ut? Ni kommer att få göra övningar inom detta.
 8. Frihandelsavtal och Ursprungsregler och hur de påverkar din affär

 

Betalnings-, leverans- och försäkringsvillkor

De villkor du väljer för leverans och betalning påverkar ditt företags affärer och lönsamhet på många sätt. Lär dig hur du kombinerar dem på bästa sätt.

Det är mycket viktigt att veta förutsättningarna för, samt konsekvens av de beslut som tas i ett initialt skede av en affär. Dina affärer påverkas i stor grad av vilka kombinationer av villkor du väljer när det gäller leverans, betalning och försäkring. Vår föreläsare med erfarenhet från försäkringar, transport/spedition behandlar under den här utbildningen de olika villkorens innebörd, hur de är relaterade till varandra samt vilka för- och nackdelar de har.

VI GER DIG KUNSKAP INOM:

 1. Betalningsvillkor: Inkasso | Remburser | Bankgarantier | Valutarisker
 2. Leveransvillkor: Regler för transporten | Vilka olika regler gäller? | Vem står för vad? | När övergår risken?
 3. Försäkringsvillkor: Sjö- & transportförsäkring | Varuförsäkring kontra ansvarsförsäkring | Argument för val av varuförsäkringsvillkor |Premie & försäkringsvärde. Skadereglering.

 

Internationella avtal för icke-jurister

Kan juridiska kunskaper leda till bättre internationella affärer?

Syftet med denna utbildning är att förse dig som deltagare med en översiktlig juridisk grund och öka förståelsen för juridikens betydelse i all handel. Under utbildningen går vi igenom ”den juridiska kartan” för internationella affärer exempelvis skillnader i lagsystem och användningen av standardavtal. Vi går igenom avtalsrätt, när är du bunden av ett avtal, hur fastställer man avtalets innehåll och vad händer om en part inte gör som man avtalat? Att hålla koll på sina avtal och veta när om och hur de ska omförhandlas är ofta en konkurrensfördel – särskilt i internationella affärer. Vi kommer även att gå igenom några avtalstyper som exempelvis sekretessavtal, distributions- och franchiseavtal – och de krav avtalen ställer på din affär och dina samarbetspartners.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar operativt inom inköp, försäljning, ekonomi, logistik, customer service eller liknande.

VI GER DIG KUNSKAP INOM:

 1. Den svenska och internationella avtalsrättens grunder
 2. Skillnader mellan handelsagent, återförsäljare, licenser och franchise
 3. Standardavtal
 4. Sekretessavtal; ensamrätt, avtalstid, territoriella begränsningar, uppsägning
 5. Olika typklausuler exempelvis garantier, ansvarsbegränsningar, förseningsböter, regler om lagval och tvister.
 6. Contract management

Att hålla koll på sina avtal och veta när, om och hur de ska omförhandlas är ofta en konkurrensfördel – särskilt i internationella affärer.

Föreläsare
Advokatfirman Delphi i Östergötland AB

 

För mer information

Magnus Lindahl

Internationell handel

Tel: 0709-81 77 23