13 november 2019 – styrelseutbildning Norrköping – Ökat fokus: Strategi ur ett styrelseperspektiv

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer avgörande för framgång. Under denna utbildningsdag får du lära dig hur man praktiskt kan arbeta med strategiska frågor.

ANMÄL DIG HÄR

Det finns inget facit för hur ett strategiarbete skall gå till utan det måste anpassas efter både marknad och verksamhet. Den viktiga utgångspunkten för företagets strategiarbete (förutom nulägesanalys, SWOT mm) är hur ni kan bli unik med er produkt eller tjänst. Under dagen får du veta hur tongivande ”gurus” tänker samtidigt som du genom övningar får handfasta råd kring hur strategiarbete kan gå till.

Kursupplägg
Det finns många nivåer på strategiarbete och vi koncentrerar oss på området ”affärsstrategi” med många exempel. Det ingår även några gruppuppgifter där en går ut på att utveckla en affärsidé och strategi för hur ett företag kan växa snabbt trots att produkten är ganska enkel.

Kursen är främst inriktad mot SME dvs små och medelstora företag och den vardag dessa lever i. Ta möjligheten att investera i din egen kreativitet med hjälp av andras erfarenheter.

Förkunskaper: Vi ser helst att du har en grundläggande styrelsekurs i botten – Rätt fokus i styrelsearbetet eller liknande.

Lärare: Hans P Carlsson

Tid och plats:

Östsvenska Handelskammaren, Kammarforum, Dalsgatan 13 Norrköping

13 november 2019 kl 09:00 – 17:00

Kostnad:

7 900 kronor (exkl moms), Medlemspris 5 900 kronor (exkl moms)

Övrig information:

Anmälan är bindande.
Lunch och fika ingår.
Litteratur (Ingår):
Vägledning till god styrelsesed samt kursdokumentation i pärm
Separat kallelse skickas senast 1 vecka innan kursstart

 

För mer information

Anna Axelsson

Verksamhetschef

Tel: 011-285038