Östsvenska Handelskammaren

Ersättning för karensavdrag

Ersättning för karensavdrag fortsätter att gälla, detta för att se till att anställda som är sjuka stannar hemma och minskar smittspridningen. Arbetsgivare betalar sjuklön och gör karensavdrag som vanligt, medan den anställde ansöker om ersättning hos Försäkringskassan.

Man kan ansöka om ersättning retroaktivt, från 11 mars fram till 31 december 2020. Ansökan om ersättning till egenföretagare för de första 14 karensdagarna kan göras fram till den 30 april 2021. I båda fall rör det sig om ett schablonbelopp om 810kr per dag och ansökan görs hos Försäkringskassan.

Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler/om-ersattning-for-karens-for-dig-som-ar-arbetsgivare