Följ oss på sociala medier

Utbildning – Tullfördjupning, ursprungsregler & frihandelsavtal

Vi tittar närmare på regler kring ursprungsintyg, ursprungsland och frihandelsavtal.

Exporterar du varor utanför EU har du säkert fått önskemål från kunder om att utfärda ursprungsintyg för de sålda varorna. Det finns två slags ursprungsbestämmelser och vilken du ska använda samt hur ursprungslandet fastställs beror på till vilka länder varan kommer att exporteras. Samma vara kan få olika ursprungsland beroende på vart den ska exporteras och vilka regler som används!

Under en informativ dag går vi igenom reglerna för hur man fastställer rätt ursprungsland, vilket slags ursprungsintyg som ska användas samt vilka beviskrav som finns. Teori varvas med flera praktiska övningsuppgifter.

VI GER DIG KUNSKAP INOM:

 1. Varför finns ursprungsregler och vilka olika typer finns det?
 2. Icke preferensberättigat ursprung.
 3. Bestämmelserna i Tullkodex mm.
 4. Certificate of origin.
 5. Preferensberättigat ursprung.
 6. Vilka frihandelsavtal har EU?
 7. Hur fastställer man en varas ursprung?
 8. Bearbetningsregler.
 9. Kumulation av ursprung.
 10. EUR 1-certifikat, fakturadeklaration, ATR-certifikat.
 11. Beviskrav – Leverantörsdeklaration.

Föreläsare Peter Hellman, Hellman Business Consulting

Välkommen med din anmälan!

Datum: 11 oktober 2018
Tid: 08.30-14.30
Plats: Kammarforum, Dalsgatan 13, Norrköping
Pris: Medlem 3900 kr, ej medlem 4900 kr exkl moms.
Sista anmälningsdag 1 oktober
I priset ingår frukost och lunch.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas på annan person.

För mer information

Tel:

Nyhetsflöde

Till alla evenemang