Följ oss på sociala medier

11 SEPTEMBER – INTERNATIONELLA AVTAL FÖR ICKE-JURISTER NORRKÖPING

Hur kan juridiken leda till bättre internationella affärer?
Syftet med denna utbildning är att förse dig som deltagare med en översiktlig affärsjuridisk grund och diskutera affärsjuridikens betydelse i internationella affärer. Vi går igenom grundläggande avtalsrätt och diskuterar frågor som när du är bunden av ett avtal, hur avtalets innehåll fastställs och vad som händer om en part inte gör som avtalat. Och vad händer om parterna inte avtalat något alls? Vi kommer även att gå igenom några kommersiella avtalstyper och standardavtal som är vanligt förekommande i internationella relationer. Därtill kommer vi diskutera de vanligaste avtalsklausulerna och deras betydelse för affären och de krav som avtalen ställer på din affär och dina samarbetspartners.
Att hålla koll på sina avtal och veta när, om och hur de ska omförhandlas är ofta en konkurrensfördel – särskilt i internationella affärer.

Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar operativt inom inköp, försäljning, ekonomi, logistik, customer service eller liknande.

Vi ger dig kunskap inom:
Avtalsrättens grunder
Skillnader mellan olika avtalstyper och distributionsformer (agent, återförsäljare, licens etc)
Standardavtal
Kommersiella avtalstyper (t ex sekretessavtal, avsiktsförklaring, distributionsavtal, tillverkningsavtal)
Olika typklausuler exempelvis garantier, ansvarsbegränsningar, förseningsböter, regler om lagval och tvister

Föreläsare:
Utbildare från Advokatfirman Delphi i Östergötland AB

Tid:
08.30-12.30

Pris:

4500 kr ex moms för medlemmar i Handelskammaren

5500 kr ex moms för övriga deltagare

Denna utbildning ingår om du önskar gå vår certifiering i export- och importhantering. Läs mer HÄR.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person.

Lunch ingår.

Nyhetsflöde

Till alla evenemang