Följ oss på sociala medier

TEMA HÅLLBART LEDARSKAP

Dina medarbetare är det viktigaste du har. Du som ledare behöver hitta nya sätt och verktyg för att maximera dina medarbetares potential och samtidigt se till att de mår bra och trivs.

Välkommen på en frukost med temat hållbart ledarskap där Advokatfirman Glimstedt, Linkura, Beroendekompetens, Vägsjäl och Sankt Lukas berättar ur olika perspektiv hur du gör dina medarbetare starkare, friskare och hur du kan hjälpa dem när det gått snett. Vi kommer under frukosten gå igenom allt från lagar och regler för arbetsgivaren till vad du som ledare kan göra.

Program

Hur förebygger och utreder du som arbetsgivare ohälsa på arbetsplatsen?
Vilka skyldigheter har du enligt lag? Advokat Frida Mattsson berättar om regler på området och dess praktiska konsekvenser.

Hur skapar man ett hållbart företag?
Hur skapar man ett hållbart företag med hållbara ledare och medarbetare. Anders Johansson är forskningsansvarig hos Linkura och kommer prata om den ökande stressen, vad det beror på och vilka fysiologiska faktorer som ligger bakom.

Effektivare och hälsosammare företag
Vi behöver hitta nya sätt och verktyg för ledarskapet, företagsledningen behöver inse vikten av att investera i god ROI för effektivare och hälsosammare företag. Anette Östlin på Vägsjäl berättar mer.

När svårigheter behöver lyftas för att finna lösning
S:t Lukas erbjuder olika insatser som samtalsstöd för medarbetare, chefshandledning, stresshantering och krishantering. Kristin Halldorsdottir berättar vad man kan göra för att fånga upp och förebygga svårigheter i arbetsgrupper.

Vinsten med ett hållbart arbetsliv
Drogtester för ” ett hållbart arbetsliv”. Vilka vinster finns med det? Lotta Eldh från Beroendekompetens berättar mer.

Varmt välkomna!

Varmt välkomna!

 

 

Nyhetsflöde

Till alla evenemang