Följ oss på sociala medier

ESIC-träff kring tidplanen för Ostlänken

Detta event är för våra medlemmar i ESIC business. 

Trafikverket har snart gjort en uppdatering av sin tidplan för Ostlänken och ser över entreprenadstrategin.
Därför bjuder vi in till en ESIC-träff så att du som medlem får ta del av revideringarna.

 

Program:

09.30 Kaffe och mingel

10.00 Johan Sundin, projektledare övergripande produktionsstöd, Trafikverket, berättar om den reviderade tidplanen som uppdaterats med tanke på den beslutade hastigheten om 250 km/h, och om entreprenadstrategin för Ostlänken.

11.00 Avslut

Nyhetsflöde

Till alla evenemang