Följ oss på sociala medier

Framtidens kollektivtrafik

Nu har du möjlighet att vara med och påverka framtidens kollektivtrafik.

 

Hur vill du att kollektivtrafiken ska utvecklas fram till 2030? Hur kan kollektivtrafiken bidra till att utveckla din verksamhet och öka er attraktivitet som arbetsgivare? Detta vill vi prata med dig om!

Välkommen till dialog med Östgötatrafiken!

Just nu pågår arbetet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet för fullt. Det är ett strategiskt arbete som handlar om hur Östergötlands kollektivtrafik ska utvecklas fram till år 2030 och bygger på dialog med länets kommuner, trafikentreprenörer och intresseorganisationer. Kollektivtrafiken är inget utan sina resenärer, det är era val som avgör kollektivtrafikens nytta. Det är därför viktigt för oss att veta hur vi tillsammans kan skapa ett hållbart resande!

På plats finns Östgötatrafikens vd Sofia Malander samt politiker från den regionala kollektivtrafikmyndigheten, Julie Tran (ordf), Martin Tollén (1:e vice ordf) och Jan-Owe Larsson (2:e vice ordf).

8.00 Frukost och registering

8.30-9.30 Dialogmöte

Nyhetsflöde

Till alla evenemang