Följ oss på sociala medier

Hur ser det ut med regionens framtida elförsörjning?

Tillgången till stabil och tillförlitlig el är en förutsättning för näringslivets hållbara tillväxt.

En del utmaningar för det vi i bland tar för självklart har dykt upp i till exempel Skåne och Stockholms regioner.

Hur ser det ut i Östergötland och Sörmland?

Östsvenska Handelskammaren har i en PULS-mätning undersökt hur medlemsföretagen i regionen ser på frågan.

EON och Tekniska Verken ger en översyn och tre företag ger sin syn på eltillgången och sina framtida behov och utveckling.

Därtill får vi höra hur politikerna resonerar och vad som är på gång i frågan från riksdag och regering.

Nyhetsflöde

Till alla evenemang