Följ oss på sociala medier

Internationaliseringsdagen 2019

Välkommen till en spännande dag som kommer att handla om internationalisering och mångfald, några av de stora utmaningar som svenska bolag möter idag. Hur kan mångfald främja företagets och landets internationalisering? Hur kan utlandsfödda bidra till företagets internationaliseringssatsningar? Och hur ska vi ta vara på den potential som utlandsfödda har för att främja internationalisering och betydelsen för Sveriges position i den globala ekonomin.

Dagen kommer att modereras av Ruth Bränvall, grundare av Impact Invest, en organisation som bildades för investerare intresserade av att finansiera samhällsentreprenörer. Ruth kommer att föreläsa och dela med sig av sina mångåriga erfarenheter av att etablera och driva bolag i nya marknader. Ruth har nyligen doktorerat på KTH inom ämnena innovation och entreprenörskap ur ett socialt perspektiv. Hon har under fem års tid följt några skandinaviska företags produktutveckling och hur de tog sig an kulturskillnaderna mellan dem och sina användare.

Vi kommer också att gästas av Mia Gyllenhammar, Jim Hedkrok och Erica Conradsson, som kommer att dela med sig av sina erfarenheter när det gäller internationalisering och mångfald, hur de arbetar med dessa utmaningar och på vilket sätt det har bidraget till företagets utveckling.¨

Läs mer här

Nyhetsflöde

Till alla evenemang