Följ oss på sociala medier

Kompetensfrukost: Besöksnäring

Besöksnäringen är en av de mest växande branscherna i Sverige samtidigt som branchens största utmaning är att attrahera rätt kompetens.
Hur säkrar vi branschens fortsatta tillväxt?

Vi lyssnar till några av besöksnäringens engagerade aktörer:

7.30-7.45 Registering och frukost

7.45-9.00 Seminarium

9.00-9.30 Sammanfattning och fortsatt diskussion

Näringslivets största hinder för tillväxt i vår region handlar om kompetens på både kort och lång sikt. I vissa branscher är läget akut, i andra väntar stora pensionsavgångar om några år. En möjlighet för att lyckas med en ökad matchning av kompetens och efterfrågan, är att öka samarbetet mellan de som ska anställa framtidens talanger och de som utbildar dem. Här vill Östsvenska Handelskammaren och Norrköpings kommun tillsammans skapa en mötesplats för dialog och utveckling. En mötesplats som lyfter de avgörande samarbetsfrågorna och öppnar upp för nya vägar mot matchning på arbetsmarknaden.

Under hösten 2019 bjuder vi in till aktiva möten där vi belyser vägar för samarbete mellan utbildningssamordnare och näringsliv. Målet är att skapa ett återkommande forum för dialog och utveckling.

Save the date: 5 november 07.30-09.00.
Kammarforum Norrköping, Dalsgatan 13.

Tema: Logistik/Transport
Norrköpings utvecklingskurva som nationell nod för logistiksektorn pekar uppåt. Nyetableringar är på gång och redan idag utgör den en basnäring i staden. Hur säkrar vi branschens fortsatta tillväxt gällande kompetens?

Save the date: 3 december 07.30-09.00.
Kammarforum Norrköping, Dalsgatan 13.
Tema: ej satt

Mer information kommer.

 

Hjärtligt välkommen!

För frågor, kontakta:
Norrköping Kommun, Jessica Stille Törnqvist. 011-153033
Östsvenska Handelskammaren, Lotti Bjuvander. 011-4964575

Nyhetsflöde

Till alla evenemang