Följ oss på sociala medier

Kompetensfrukost: Framtidens vägar till kompetens

Näringslivets största hinder för tillväxt i vår region handlar om kompetens på både kort och lång sikt. I vissa branscher är läget akut, i andra väntar stora pensionsavgångar om några år. En möjlighet för att lyckas med en ökad matchning av kompetens och efterfrågan, är att öka samarbetet mellan de som ska anställa framtidens talanger och de som utbildar dem. Här vill Östsvenska Handelskammaren och Norrköpings kommun tillsammans skapa en mötesplats för dialog och utveckling. En mötesplats som lyfter de avgörande samarbetsfrågorna och öppnar upp för nya vägar mot matchning på arbetsmarknaden.

Under hösten 2019 bjuder vi in till tre aktiva möten där vi belyser vägar för samarbete mellan utbildningssamordnare och näringsliv. Målet är att skapa ett återkommande forum för dialog och utveckling.

Vi återkommer efter sommaren med inbjudan till varje tillfälle, men du kan redan nu boka in dig till 3 september!

3 september 07.30-09.00. Kammarforum Norrköping, Dalsgatan 13.
Tema: Framtidens vägar till kompetens
Vi träffar representanter från gymnasium, universitetet, yrkeshögskola, arbetsförmedlingen och vuxenutbildning, som under korta presentationer beskriver de vägar som finns idag. Företagsperspektivet lyfts genom exempel på samarbeten och möjlighet finns att ställa frågor till representanter från ledande aktörer.

1 oktober 07.30-09.00. Kammarforum Norrköping, Dalsgatan 13.
Tema: Besöksnäring
Besöksnäringen är en av de mest växande branscherna i Sverige samtidigt som den utgör en brygga för många grupper att komma in på arbetsmarknaden. Hur säkrar vi branschens fortsatta tillväxt gällande kompetens?

5 november0730-0900. Kammarforum Norrköping, Dalsgatan 13.
Tema: Logistik/Transport
Norrköpings utvecklingskurva som nationell nod för logistiksektorn pekar uppåt. Nyetableringar är på gång och redan idag utgör den en basnäring i staden. Hur säkrar vi branschens fortsatta tillväxt gällande kompetens?

3 december07.30-09.00. Kammarforum Norrköping, Dalsgatan 13.
Tema: ej satt
Mer information kommer.

Hjärtligt välkommen!

För frågor, kontakta:
Norrköping Kommun, Jessica Stille Törnqvist. 011-153033
Östsvenska Handelskammaren, Lotti Bjuvander. 011-4964575

Nyhetsflöde

Till alla evenemang