Följ oss på sociala medier

Kompetensfrukost: Tema IT

Få verksamheter inom såväl privat som offentlig regi klarar sig i dag utan IT-kompetens. Vare sig man har behov av IT-kunnig personal in house, eller hyr in kunskapen, så är bristen på kunniga medarbetare påtaglig.

Samtidigt är IT-området lika brett som spetsigt, och mer kunskap behövs om hur behoven ser ut.
Vilka brister inom området har företagen?
Och vilken kompetens söker IT-företagen?
Vilka utbildningar finns och vilka råder brist på – och varför?

Välkommen till Kompetensfrukost tema IT. Här möts IT-företag med utbildningsaktörer som yrkeshögskola, universitet och privata utförare. Du får även chansen att höra goda exempel på hur företag har löst sin IT-kompetens på olika, och kanske lite okonventionella, sätt.

Är du i behov av IT-kompetens, eller erbjuder du den kunskapen till andra?
Då är det här tillfället för dig.

Deltar gör representanter från Östsvenska Yrkeshögskolan, Aktema, Eures, Sogeti, Lexicon, Nodra och Visualiseringscenter C

Hjärtligt välkommen!

 

För frågor, kontakta:
Norrköping Kommun, Jessica Stille Törnqvist. 011-153033
Östsvenska Handelskammaren, Lotti Bjuvander. 011-4964575

default

Nyhetsflöde

Till alla evenemang